Foto:
12,8 miljoner kronor satsas på att anlägga 40 hektar nya våtmarker inom Helge ås avrinningsområde. Våtmarken i Kålaberga, som är en del av Vinnö å-projektet, färdigställdes i vintras, berättar limnologen på Vattenrikets biosfärenhet, Jonas Dahl.

Hej världen