Grattis!

Döds- och minnesannonser

Bröllop- och vigselannonser

Bloggar & poddar

Pelle Jonsson, klinisk programchef för SDV, tror att digitaliseringen gör vården säkrare och mer jämlik. ”Patienten kan uppleva att man är 'mycket i datorn'. Men patienten skall vara mer delaktig och vara mer en partner i vården”, säger han med eftertryck på ”skall”.
Foto: