Åhusbor gav vatten till 1 700

ÅhusDet var i samband med höstfesten i Åhus den nionde september som Rotary i Åhus samlade in pengar till brunnar med projektet ”Vi går för vatten”. Artikeln publicerades

”Gå för vatten” i Åhus ger avtryck på den afrikanska kontinenten. Under 2017 års insamling blev det bidrag till två nya brunnar.

Rent vatten är en självklarhet i Sverige men en livsviktig förbättring i flera utvecklingsländer.
Foto: Bass Nilsson
Rent vatten är en självklarhet i Sverige men en livsviktig förbättring i flera utvecklingsländer.

De insamlade medlen bidrog till att två brunnar kunde anläggas i Transzoia, Kenya. Den ena används av omkring tusen personer, och den andra av omkring 700 personer.

Brunnarna har kostat omkring 35 000 kronor styck, och är på 16 meters djup och har rostfria pumpar tillverkade på plats. Tidigare tvingades ortsborna hämta vatten i förorenade åar och dammar.