Ekon ska fylla kunskapsluckorna om Hanöbukten

Åhus Artikeln publicerades

Kunskapen om vad som döljer sig under Hanöbuktens yta är skral. Därför har havsbotten i veckan skannats av med ekolod för att kartlägga naturvärdena som gömmer sig där.

Projektet, som genomförs av Bromölla, Kristianstads och Simrishamns kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten, ska ge en bokstavlig bild av hur det ser ut.

– Vi har mycket stora kunskapsluckor om det som händer i Hanöbukten, säger Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun. Stora områden är inte så väl undersökta. Vi vill ha mer kunskap om vad som sker på botten.

Vattenkemin; syrehalt och ph-balans, har mätts och bottensediment undersökts för metaller.

– Vi vet att Hanöbukten är mycket påverkad av näringstillförsel och brunfärgat vatten, men vi ser inga storskaliga förändringar.

Men förändringar sker.

– Vi ser att arter som tål föroreningar börjar ta över.

Torsken hör inte till de arter som frodas.

– Det är dåligt med fisk. Den torsk som finns är liten och mager.

Samtidigt finns mycket få små torskar. Återväxten i Östersjön är svårt rubbad på grund av hårt fisketryck, låga salthalter i föryngringsområdena, för få vuxna individer och de torskar som är lekmogna är undernärda och i dålig form för fortplantning.

– Det är en allvarlig situation när det inte finns så många stora individer som kan reproducera sig.

Kollapsar torskbeståndet i Östersjön som det gjorde utanför Newfoundland?

– Det vill jag inte spekulera i.

Kristianstads kommun har tagit fram ett nytt naturvårdsprogram som nu kompletteras med naturvärden under havsytan.

– Det har aldrig gjorts en så här stor inventering tidigare. Förhoppningsvis hittar vi de åtgärder som behövs, säger Ulrika Hedlund.

Undersökningen genomförs av marinbiologerna Robert Rådén och Per-Anders Nilsson, från Medins Biologi AB, som med sonarsvep kartlägger området.

Flygfoto

– Vi kör med högupplöst ekolod. Det blir som ett flygfoto över havsbotten. Vi kan se saker som är mindre än fotbollar, säger Robert Rådén. Som biolog är det väldigt roligt att se bilderna, det är som om man har pumpat bort allt vatten.

Under veckan har de stävat genom 15 mil vatten med sonaren på släp som ger en 200 meter bred bild av havsbottnens konturer.

– Jag hade nog tänkt att det skulle vara mer sand, men det är mycket block.