Tranorna skyddas med nya regler

Kristianstad Artikeln publicerades
Länsstyrelsen har beslutat om nya ordningsregler vid Pulken för att tranor ska kunna rasta och övernatta ostört. 2 bilder
Foto:Peter Åklundh
Länsstyrelsen har beslutat om nya ordningsregler vid Pulken för att tranor ska kunna rasta och övernatta ostört.

Länsstyrelsen har beslutat om nya ordningsregler vid Pulken för att tranor ska kunna rasta och övernatta ostört. Ett 81 hektar stort område får inte beträdas från 1 mars till 20 april.

Beslutet är ett tillägg till de ordningsföreskrifter som redan gäller för naturreservatet Pulken-Yngsjön. Området har stor betydelse för rastande tranor, som ökat kraftigt sedan naturreservatet bildades.

8 500 tranor har registrerats vid Pulken vid ett och samma tillfälle. Hur många tranor som nyttjar området under rastperioden är svårt att beräkna, men länsstyrelsen tror på femsiffriga tal.

Nuvarande ordningsregler ger inte tillräckligt skydd, anser länsstyrelsen.

– Det är nödvändigt med ett beträdnadsförbud under delar av året eftersom antalet besökare ökat kraftigt, säger Patrik Nilsson, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Det är viktigt att tranorna får rasta och övernatta ostört så att de håller sig kvar i området. Tranorna matas två gånger om dagen. Syftet med matningen är att undvika skador på jordbruket runt området.

Det har skett några incidenter där besökare skrämt iväg tranor. Därför har länsstyrelsen fattat sitt beslut, som innebär att ett 81 hektar stort område med betesmark och våtmark i nordvästra delen av naturreservatet inte får beträdas från 1 mars till 20 april.

– Vi kommer att sätta upp informationstavlor om förbudet. Det här görs för att säkra upplevelsen av tranorna och att de hålls på plats, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

De som matar tranorna och sköter tranwebbkamera är undantagna från förbudet att beträda det aktuella området.

Det finns rapporter från södra delarna av Europa att tranor redan gett sig iväg norrut. 400 000 tranor ska ta sig genom Europa, en del kommer att landa vid Pulken.

– Bästa stället att se dem är från fågeltornet vid Pulken i norr, säger Hans Cronert.

Mätare visar att omkring 15 000 besökare tidigare år tagit sig ned till fågeltornet för att skåda tranor.

Vad är det som är så speciellt med tranor?

– Jag tror att vi förknippar dem väldigt mycket med våren, de appellerar till positiva känslor, säger Hans Cronert.

Beslutet om de ändrade ordningsföreskrifterna togs i slutet av januari. Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas till regeringen.

Fakta

Pulken-Yngsjön

Ett naturreservat som bildades 2009.

Ligger inom nedre Helgeåns våtmarksområde och har vildmarkskaraktär.

De stora våtmarkerna är en klassisk skånsk fågellokal.

Har stor betydelse för en mängd häckande, rastande och födosökande fåglar.

I norr finns ett utemuseum och ett fågeltorn.

Visa mer...