Opinion

Vilandeförklaring - en god kompromiss

Opinion Artikeln publicerades

I nästa vecka ska riksdagen debattera och anta Lissabonfördraget. Det bästa vore om man i stället valde att vilandeförklara beslutet.

I elfte timmen har ett antal borgerliga riksdagsledamöter insett att Lissabonfördraget är av sådan karaktär att det påverkar den svenska grundlagen. Bland de insiktsfulla finns riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson (m) från Lund, några kristdemokrater och centerpartister.

Lissabonfördraget har många brister, men det måste understrykas att det är klart bättre än Nicefördraget, som EU nu styrs i enlighet med. Med Lissabonfördraget blir det lättare att styra unionen och utveckla den: färden mot framtiden underlättas.

Men.

EU:s folkliga förankring i Sverige blir inte bättre av om riksdagen hastar fram ett beslut som ifrågasätts så kraftigt.

Helst borde Sverige anamma principen om att genomföra en folkomröstning i samband med en ändring av grundlagen. Det skulle stärka den konstitutionella grunden. I avvaktan på en sådan reform får dock en vilandeförklaring - och då helst över nästa val - anses vara bästa möjliga kompromiss.

Inte minst eftersom Lissabonfördraget ju egentligen redan har fallit i och med att Irland har sagt nej.