Exklusiv utblick över Finjasjön

Hässleholm Artikeln publicerades

Mölleröds utblick får ett fågeltorns funktion, men kommer att bli exklusivare.

- Från början var det meningen att vi skulle uppföra ett traditionellt fågeltorn, men ambitionsnivån höjdes och en arkitekttävling utlystes, säger Lars-Erik Williams som är projektledare och kommunekolog och konstaterar att kommunen får mycket för pengarna.

- Det är jag glad för. Det kommer att bli fantastiskt fint, och vi får Öresundsregionens häftigaste och vackraste fågeltorn.

- Platsen där det står, en bit ut i Finjasjön vid utloppet till Almaån är också strategiskt vald. Där finns de restaurerade strandängarna. Man har utsikt över sjön, kan följa vattnets väg i ån och snett bakom har vi videbeståndet.- Det finns en intressanthelhet som vi hoppas inte bara ska locka entusiastiska fågelskådare utan även den breda allmänheten, påpekar Lars-Erik Williams.

- Det var arkitekt Harald Magnusson som ritade det vinnande förslaget. Det vi bland annat föll för i hans förslag var att hans torn, som snarare kan beskrivas som en ramp och utsiktsplats, speglar sjöns tidigare utbredning före sjösänkningarna.

- Normalvattenståndet nu är 43,2 meter över havet. Plattformens golv kommer att ligga på 45,3 - den nivå sjön hade för den andra sjösänkningen 1891. Räcket är den nivån - 46,4 - som sjön förmodligen hade innan man började sänka den på 1850-talet.Rampen som ären enkel men modernt utformad träkonstruktion rundar en videbuske och försvinner ut i vattnet.

Där kommer också utemuseet att finnas med bland annat Maria Nilssons fågelillustrationer och annan nyttig information om miljön, de olika naturtyperna, och områdets historia som sträcker sig tillbaka till jägarstenåldern med en 13 000-14 000 år gammal och Sveriges äldsta bosättning.Byggnaden, som ärhelt utförd i ek och anpassad efter naturens förutsättningar, har en sittdel längst ut, kommer att vara handikappanpassad och tillgänglig via en ny parkeringsplats.

- Arbetena startade den 14 oktober. Går allt enligt planerna ska vi bli klara i februari, säger Jan Hallenhed. Han är arbetsledare för projektet som även blivit ett integrationsprojekt.

- Jag jobbade som snickare i Irak och gjorde möbler. Men något sådant här har jag inte varit med om, säger Saod Barakat.

Det nollgradiga vädret gör februarivinden isande. Men det är inte så farligt om man är rätt klädd, menar Saman Sallo och hans kompis Thaer Al Ameri.
Jan-Tuve TruedssonHässleholm