Opinion

Upplysning är aldrig fel

Opinion Artikeln publicerades

Släck ljuset i en timme och visa att du bryr dig om klimatet. Det budskapet har Världsnaturfonden spridit under de senaste åren – och allt fler lyssnar.

I dag kommer miljontals människor, företag och organisationer i drygt 80 länder att delta i "Earth hour" genom att släcka ljuset mellan halv nio och halv tio på kvällen. I Sverige har drygt 150 kommuner, omkring 1200 företag, 330 organisationer, 630 skolor och tusentals privatpersoner anmält sig. Kristianstads kommun deltar och släcker lamporna på Lilla Torg, Stora Torg och i Tivoliparken, medan såväl Hässleholm, som Bromölla och Östra Göinge avstår. Den globala manifestationen börjar på Nya Zeeland och slutar i Alaska.

Målet, enligt Världsnaturfonden, är att "sända en signal till världens makthavare att de vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december ska våga fatta de beslut som krävs för en framtid på jorden".

I år har Världsnaturfonden lyckats få med många namnkunniga förespråkare. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uppmanat världens befolkning att delta. I Sverige har miljöminister Andreas Carlgren (C) skrivit brev till kommuner och landsting med samma budskap.

Syftet är utan tvekan gott. Det är numera få som tvivlar på allvaret i klimathotet. Men vad är en opinionsyttring av det här slaget värd egentligen? Är "Earth Hour" en viktig manifestation eller ett ytligt, meningslöst jippo?Det enda rimligasvaret är: det beror på hur timmen används.

Visst kan symbolhandlingar påverka politiken. Att miljontals människor världen över samlas i en gemensam manifestation för en bättre klimatpolitik är i grunden något positivt.

I bästa fall kan det leda till att klimatfrågan blir ett samtalsämne bland människor som inte är särskilt intresserade av miljöfrågor. Samt, om allt går väl, att medvetenheten ökar hos politiker och beslutsfattare så att de känner stöd för en tuff och framåtsyftande klimatpolitik.

Men det finns också nackdelar med den här typen av manifestationer. Att släcka lamporna i en timme har ingen egentlig praktisk betydelse för utsläppen av växthusgaser, om det så skulle göras över hela världen.

Snarare kan det vara ett problem om miljontals människor dövar sina dåliga samveten med att mysa vid stearinljus på lördagen, om de sedan fortsätter leva som vanligt på måndagen.

En del kritiker kallar fenomenet för "miljöteater"; synliga handlingar som får folk att må bra, men som inte betyder något för miljön.Idén att kopplaklimatfrågan till släckta lampor är också tveksam. Det är inte mörker och inaktivitet som kommer att rädda klimatet – utan snarare forskning och upplysning.

Så kort sagt: släck gärna ljuset i kväll. Men gör det inte för att lätta ditt samvete, utan använd i så fall timmen till eftertanke. Det finns mycket var och en kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle: att då och då cykla till jobbet eller åka kollektivt, se över energiförbrukningen i hemmet eller äta mindre nötkött. Om målet är att rädda klimatet betyder många små ansträngningar betydligt mycket mer än en gigantisk manifestation.