Kommunen mister 20 miljoner

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunens ekonomiska situation beror inte bara på minskade skatteintäkter. Ändrade regler för skatteplanering gör att utdelning från C4 Energi hålls inne.

Pengar som skulle han använts till framtidssatsningar som arenan.
Detta framgår av de förutsättningar som ekonomidirektör Rolf Gustavsson presenterar inför kommunstyrelsen i nästa vecka, då budgetramarna för 2010 ska fastställas. Vid en post med rubriken "koncern" framgår att Kristianstads kommun, i förhållande till flerårsbudgeten, förlorar 20 miljoner kronor årligen under perioden 2009 till 2011.

– Orsaken är det vi kallar för ränteavdragsbegränsningar, förklarar Rolf Gustavsson. Kommunen har plockat ut 20 miljoner kronor i aktieägarutdelning från C4 Energi sedan kommunkoncernen bildades 2006.
Men sedan årsskiftet får man enligt nya regler betala skatt på det. Därför avstår vi från att ta ut utdelning från C4 Energi i år. Grunden för regeländringen är en promemoria från finansdepartementet med rubriken "Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap".

Förändringen avsåg enligt Rolf Gustavsson egentligen större, privata bolag. Men eftersom reglerna nu även omfattar kommunala koncerner har kommunerna reagerat och försöker få en ändring till stånd via intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men i sin proposition från oktober 2008 står regeringen fast vid uppfattningen att även kommuner ska omfattas av begreppet intresse-gemenskap: "Om kommuner vill driva sin verksamhet i bolagsform får det ske på samma villkor som annan näringsverksamhet".

Frågan är, om regeländringen består, ifall fördelarna med att bilda kommunkoncernen är borta?

– Det har fått lite andra förutsättningar, svarar Rolf Gustavsson. Men det finns ytterligare fördelar med att ha en kommunkoncern.

När kommunkoncernen i Kristianstad bildades var det skattefördelarna som framfördes som skäl. Bildandet av koncernen skulle ge ett överskott på 30-35 miljoner kronor. Pengar som inte skulle "sugas upp" i den allmänna budgeten, utan användas för framtidssatsningar som Kristianstad Arena, Naturum med mera.

– Ja, det stämmer, säger Rolf Gustavsson.

Vad betyder det då om kommunen inte längre kan ta ut utdelningar från exempelvis C4 Energi?

– Det är för tidigt att dra någon slutsats om det nu. Men det är klart att får vi inte den delen så är våra förutsättningar sämre. Det är helt klart.

Är det rätt att kommunen ägnar sig åt den här typen av skatteplanering?

– Jag vill inte använda ordet skatteplanering. Jag skulle hellre vilja säga att vi anpassar oss till det rådande regelverket, svarar Rolf Gustavsson.

Rolf Gustavsson hoppas att SKL:s påtryckningar ska leda till att regeringen i höst ska komma med ett klarläggande för om kommunkoncernen ska omfattas av de nya reglerna eller inte.