Fria ord

Pengarna till omsorgen räcker inte

Fria ord Artikeln publicerades

Kristianstads omsorgsnämnds budget för 2009 håller inte för den verksamhet som bedrivs. I mars visar prognoserna på ett underskott på 15 miljoner kronor.

Detta underskott kan inte kopplas till någon nationell finansiell kris. Handikappenheten kan inte genomföra sitt uppdrag inom den ekonomiska ram man var tilldelad för 2009. Detta har länge varit känt.

Oppositionen har påtalat vid ett flertal tillfälle att budgeten inte kommer att hålla. Vi gjorde det i kommunfullmäktige juni 2008. Vi fortsatte att påtala det och ville få till stånd ett samtal kring ekonomin men majoriteten har som strutsen valt att sticka huvudet i sanden och inte se den ekonomiska situationen.Men den 16 maj hettade det till, ordförande i kommunstyrelsen Bengt Gustafson (M) gav då ett uppdrag till nämnder och styrelser att inkomma till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag på det befarade underskott i budgeten för 2009.

Omsorgsförvaltningen tog fram ett förslag på åtgärdsplan som bland annat innehöll förslag som reducering av antalet platser i korttidsboende och särskilt boende samt besparingar på områdescentraler med mera.

Förslagen som presenterades kom till under stor tidspress och det saknades en konsekvensanalys. Det gavs heller inte tid till några seriösa diskussioner inom politiken. Resultatet blev att omsorgsnämnden fattade beslut om att samtliga förslag som krävde nämndsbeslut skulle utredas med konsekvensanalys och återkomma för beslut.Vi Socialdemokratertror inte att det är möjligt att avveckla kortidsboende och särskilda boenden i den omfattning som föreslogs.

Sådana åtgärder kommer att påverka omsorgens kvalitet och få andra ekonomiska konsekvenser. Vi tror inte på att ta bort personal på områdescentraler och låta frivilliga driva verksamheten. Frivilliga skall vara det "lilla extra", verksamheten skall inte hänga på att frivilliga ställer upp.

Man kan nu ställa sig följande frågor: Kommer majoriteten med Barbro Kärrstrand (FP) att kunna hålla sina vallöften om att bygga fler särskilda boenden? Kan "Mor Anna" bli tvungen att flytta från sin lägenhet i särskilt boende beroende på att det skall stängas?

Kommer man att låta omsorgsnämndens budget 2009 gå med underskott och vad händer då 2010 när omsorgsnämnden, enligt majoriteten, kommer att få spara 22 miljoner kronor och kommer det i sin tur att innebära att man säger upp personal.

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar samt värna den goda kvalitén i omsorgen i vår kommun och därför kommer vi bland annat att föreslå en skattehöjning med 50 öre.