Opinion

Mina pengar, min skatt

Opinion Artikeln publicerades

Kristianstads kommun räknar med att inte längre kunna tillgodogöra sig koncernbidrag på 20 miljoner kronor årligen, berättade Kb i lördags. Orsaken ska vara att den tolkning som gjorts av möjligheten att föra över medel från ett kommunalt bolag till ett annat inom kommunkoncernen inte har lagstöd.

Egentligen borde det vara tämligen självklart att de boende i AB Kristianstadsbyggen och kunderna hos C4 Energi inte tvingas betala mer än marknadspris bara därför att kommunen ska kunna dra igång diverse projekt som ligger utanför den kommunala kärnverksamheten.

Hur det är med den saken är svårt att veta, men man kan ha sina misstankar. ABK är hyresledande, och sätter själv priset på sin vara. C4 Energi har en monopolställning ifråga om såväl elnät som fjärrvärmenät.

Och just detta brukar framhållas som en risk med koncernbidragskonstruktionen. I stället för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster till självkostnadspris blir uppgiften plötsligt att generera vinst.Kommunala koncernbidrag är en vanlig företeelse. I Östersund har bostadsbolaget lämnat över 200 miljoner kronor till kommunen under de senaste fem åren. Nu har Hyresgästföreningen fått nog. "Varje år omförhandlas hyrorna för hyresgästerna och varje år motiverar Östersundsbostäder sitt krav på höjning med att behövs för att kunna renovera lägenheterna", sa Anne-Christine Strömberg, ordförande i Hyresgästföreningen Östersund till SR Jämtland i går. Hon menar att bolagets pengar gått till sådant som gatuunderhåll och ombyggnad av badhuset.

I Rättvik har fjärrvärmeverkets bidrag till koncernen använts för att bekosta hyror i lokaler som används för skattefinansierad verksamhet. Nu protesterar Socialdemokraterna.

I Sandviken används vinster från elförsäljningen till att bekosta driften av den nya bandyarenan.

Och så vidare.Förra året konstaterade bostadsforskarna Hans Lind och Håkan Olson på Kungliga Tekniska Högskolan att kommunerna kringgår lagen när man plockar ut pengar ur sina bolag. Avkastningen från de allmännyttiga bostadsbolagen borde gå till statlig skatt eller tillbaka till hyresgästerna. "Koncernbidrag är samma sak som utdelning till ägarna", sa Lind till tidningen Hem och hyra.

Man kan tycka att det vore fel om kommunernas skattebörda nu ökar. Särskilt eftersom effekten sannolikt blir en skattehöjning. Faktum är att skatteplaneringen är ett nollsummespel. När kommunerna undanhåller skatt från staten tvingas ju denna ta in pengar på annat sätt. Nu förefaller det som om det blir kommunerna som får anstränga sig lite extra.

Riktigt intressant blir det om man kopplar arenaboomen runt om i landet till lösningen med koncernbidrag, vilket inte är helt osannolikt: Kommunledningarna såg en möjlighet att enkelt få nya inkomster och därmed kunna ge kommuninvånarna lite mer "guldkant på tillvaron". Tänk om kommunerna i stället hade valt att minska skattetrycket. Det hade varit lika fel, men på något sätt ändå känts mer rätt. Varför är det alltid så enkelt för folkvalda att spendera andras pengar?