Äldreboende kan komma att ställas av för att spara pengar

Kristianstad Artikeln publicerades

För att spara pengar vill omsorgsförvaltningen i Kristianstad ställa av ett antal av kommunens särskilda boende för äldre. Gamla Tollaregården i Arkelstorp är ett av dem som diskuteras.

Bakgrunden till tankarna är neddragningskravet på 22,4 miljoner kronor som omsorgsnämnden har fått för 2010. Nämnden ska ha ett extra sammanträde den 30 juni för att diskutera kravet, och det är då förvaltningen ska presentera sina idéer.

– Vi har en kösituation idag som gör att vi kan erbjuda plats i särskilt boende inom 35 dagar. Det är en bra siffra, säger omsorgsförvaltningens ekonomichef Elna Törnqvist. Därför kommer vi från förvaltningens sida att föreslå att vi ska ställa av hela eller delar av särskilda boenden. Elna Törnqvist förklarar att de olika omsorgsområdena inom förvaltningen har lagt fram förslag på vilka särskilda boenden som skulle kunna bli aktuella för hel eller delvis avställning. Men vilka det är vill hon inte säga i dagsläget.

– Det är ju inte säkert att våra politiker vill ställa av särskilda boenden. Det vet vi först efter den 30 juni.

Men beräkningen är att 30 lägenheter ska läggas i malpåse. Något som, generellt beräknat, innebär en besparing på omkring 9,5 miljoner kronor. Framför allt rör det sig om lägre personalkostnader.

– Eftersom vi har så mycket vikarier och timanställda tror vi att vi ska klara det utan rena uppsägningar. Men givetvis drabbas timanställda och vikarier, konstaterar Elna Törnqvist. Ytterligare en rad förslag till neddragningar finns, bland annat om att minska antalet korttidsplatser och på färdtjänsten. Men särskilda boenden är den tyngsta posten i dagsläget.

Enligt uppgift till Kristianstadsbladet är Gamla Tollaregården, med tolv platser, ett av de särskilda boenden som diskuteras för hel avställning.

– Ja, det skulle kunna vara ett av dem, bekräftar Törnqvist.

Ekonomichefen betonar dock att Arkelstorp genom ett sådant beslut inte blir utan särskilt boende. På Nya Tollaregården finns 24 platser, både vanliga platser och för dementa.

– Dessutom kan vi snabbt återställa särskilda boenden om kösituationen skulle förändras, säger Elna Törnqvist.