Ny tjänst uppmanar till grön konståkning

Kultur Artikeln publicerades

En internetbaserad matchningstjänst där användarna själva organiserar samåkning till olika konstinstitutioner. Så ska konstpubliken i östra Skåne nu få möjlighet att mötas för att samtala om konst och samtidigt minska miljöpåverkan.

Projektet "Grön Konståkning" är ett initiativ av Lars Noväng, som driver kulturorganisationen Plan3 Network, och har utvecklats i samarbete med Stiftelsen Wanås utställningar, Kristianstads konsthall och Kivik Art Centre.

Genom den nya matchningstjänsten som nu finns tillgänglig kan bilister och personer i behov av lift få kontakt med varanda för att styra upp samåkning till olika konstevenemang och institutioner runt om i framförallt östra Skåne.

Tanken är att man registrerar sig på hemsidan www.konstakningen.se och sedan lägger in en notering om att vart man är intresserad av att åka och om man har en bil med lediga platser eller om man är intresserad av att åka med. – Idén uppstod när jag och en vän åkte på konstrundan i påskas och jag reflekterade över hur onödigt det var med alla dessa bilar med kanske två personer i som trängdes i bilköer, säger Lars Noväng och påpekar att det framförallt är den "performativa kvaliteten" som är hans utgångspunkt, möjligheten för människor att träffas och samtala om konst.

– Det är ofta samtalen som är den mest spännande delen i mötet med konsten. Och jag tänkte, varför inte göra detta i bilen. Det blir en spontan konstpedagogik. Miljönyttan får man på köpet.

Elna Svenle, curator för Wanås, nappade direkt på Lars Novängs idé.

– För många är det ett problem att ta sig till Wanås eftersom det går dåligt med bussar. Dessutom har ju Wanås lyft fram miljöfrågan i år och det här känns som ett starkt koncept.

Inte heller Kivik Art Centre och Kristianstads konsthall var sena att haka på.

– Vi har många besökare som även är intresserade av att åka till Wanås och Kivik Art Centre. Då tycker jag man får ta på sig att ansvar för att förmedla en tjänst som denna, säger Thomas Kjellgren, chef för Kristianstads konsthall. Förutom att minska utsläppen och skapa ett sätt för människor att mötas och prata om konst tror Lars Noväng att man genom samåkningstjänsten även kan locka till sig en ny publik.

– En stor del av den yngre konstpubliken i till exempel Malmö är inte bilburna och de drar sig därför för att åka till plaster som Wanås och Kivik Art Centre.

– Jag hoppas och tror att detta är något som kan växa och så småningom inkludera fler konstinstitutioner i Skåne, säger Elna Svenle.Mer info: www.konstakningen.se