Fria ord

Har inget pansarskal

Fria ord Artikeln publicerades

Jag kan ta åt mig kritik som politiker, men förordar saklig argumentation före allmänna missnöjesyttringar. Det skriver Ingrid Karlsson (C), gruppledare Kristianstad, i en replik till Roland Brandt och Pehr Andersson.

Det började med ett inlägg från en missnöjd Pehr Andersson (4/7) som häcklade alla förtroendevalda.

På samma tema hade Roland Brandt ett nytt inlägg (16/7). Eftersom Roland Brandt har en förhoppning om att få svar från någon kommunpolitiker på sitt inlägg så kommer här kommentarer från mig.

Jag vill börja med att försäkra Roland Brandt att jag inte är försedd med ett skal av pansarplåt utan kan ta åt mig av kritik, men jag förordar saklig argumentation framför allmänna missnöjesyttringar.I Centerpartiet har vi förtroendevalda från alla delar av kommunen, bland annat från Fjälkinge och Vånga, det vill säga även den östliga delen av kommunen, där Roland Brandt själv bor. Så påståendet att i stort sett alla förtroendevalda har postadress Kristianstad stämmer inte.

Centerpartiet är också det parti som ofta lyfter frågor rörande de boende utanför staden. Och vi gör det eftersom vi är väl medvetna om att det på orter utanför staden sammantaget bor fler invånare än i staden Kristianstad. Stad och landsbygd är beroende av varandra för en hållbar utveckling, som är centerpartiets ledstjärna i det politiska arbetet.I Trolle Ljungby skolområdefinns ett mycket stort engagemang från såväl föräldrar som andra boende inom området. Det har märkts tydligt både före och efter beslutet om nedläggning av skolan. Jag uppskattar verkligen detta stora och uthålliga engagemang.

Det var den lilla skolans betydelse i området jämte vetskapen om att antalet elever var ökande i området som var delar i centerpartiets argumentation för en fortsatt skolverksamhet i Trolle Ljungby när ärendet behandlades i barn-och utbildningsnämnden.

Vi tvivlade också på skolledningens uppgifter om kostnadsbesparingar vid nerläggning av skolan. Vi vidhåller vår uppfattning.

Att skolledningen i sommar dessutom kastat helt användbara inventarier från skolan i en sopcontainer gör mig både ledsen och arg. Jag tycker det är ett både omdömeslöst och slösaktigt agerande.

Gatubelysning är lika viktig för boende på landsbygden som i staden. Den kartläggning av belysningen på landsbygden som tjänstemän från tekniska förvaltningen genomfört och deras förslag att "överlåta" eller släcka många av dessa lampor för att spara pengar har väckt mycket starka reaktioner. Det är dock ännu så länge enbart ett tjänstemannaförslag.

Centerpartiet arbetar med att ta fram alternativa besparingsåtgärder som kommer att presenteras framåt hösten när politiskt beslut om förvaltningens budget ska tas.

Avslutningsvis skulle jag mycket uppskatta om till exempel Roland Brandt vill ta sig tid och hjälpa till med konkreta förslag på hur tillgängliga skattepengar kan användas på ett bra sätt för att stärka attraktionskraften för boende och fler företag i alla delar av Kristianstads kommun. Välkommen att kontakta mig.