Fria ord

Vi tänker inte släcka ner landsbygden!

Fria ord Artikeln publicerades

Det har inte undkommit någon att det som startade som en bolånekris i USA nu också nått Sverige och Kristianstad i form av lågkonjunktur, arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Kristianstads kommuns ekonomi kommer att vara ansträngd de närmaste åren. Alla kommer att få kännas av det på ett eller annat sätt.

Tekniska nämnden i Kristianstads kommun har fått i uppdrag att föreslå besparingar på 15 miljoner kronor för 2010. En mindre del föreslås av förvaltningen avse besparing genom färre gatubelysningar.Jag tycker det är rimligt att dra ner på tekniska området i dessa tider, inte minst eftersom varje krona vi kan spara innebär minskade krav på besparingar inom välfärdens kärna, såsom skola och äldreomsorg. Vi har därför försökt hitta besparingar som så lite som möjligt ska påverka folks vardag.

Det har under våren skett en inventering av kommunens gatubelysning. Resultatet blev att ett stort antal lampor kunde identifieras som att de inte följde den av tekniska nämnden antagna belysningspolicyn och därför borde tas ur drift. Dessa belysningar har markerats med gul/svart tejp.

Belysningspolicyn säger bland annat var man har rätt till gatubelysning och att hänsyn skall tas till trafik- och personsäkerhet.

Det finns också reglerat hur berörda skall informeras före släckning och i förekommande fall erbjudas övertagande av belysningen. Nämnden har lagt till att en balans mellan tätort och landsbygd skall tas hänsyn till i förslaget.

Det innebär således inte att alla märkta lampor skall släckas. Det innebär till exempel ingen släckning av belysning som riskerar säkerheten. Det kan till exempel ske släckning av lampor som står på platser där dubbel belysning finns. Belysning som står på annans fastighetsmark eller som belyser enbart åkermark.

Inför tekniska nämndens beslut i september är detta lite av vad vi har att ta hänsyn till. Det är också viktigt att komma ihåg att vi skall genomföra besparingskravet som vi blivit ålagda.

Nämnden har stor förståelse för betydelsen av gatubelysningen framförallt ute på landsbygd och mindre orter. Flera av nämndens ledamöter bor på landsbygden. Vi skall se till att besparingarna genomförs men inte på bekostnad av en släckt landsbygd.