Fria ord

Varför är Kristianstadspolitikerna så tysta?

Fria ord Artikeln publicerades

På tal om dialogen i bland politikerna i Kristianstad med oss medborgare! Jag blir konfunderad och betänksam, när man i regel aldrig tar åt sig något av medborgarnas påpekanden. Man borde åtminstone ha eller visa någon empati mot sina väljare, som man har fått sitt förtroende av på valdagen.

Jag har själv ganska nyligen upplevt detta genom den tilltänkta utbyggnaden av det kustnära avloppet i vår kommun, som kommer att kosta åtskilliga hundratals miljoner kronor för några sommarveckor. Då jag själv försökte få en respekterad och seriös dialog, eftersom det är mångas privatekonomi som drabbas.

Jag har själv pratat med ansvariga politiker som påstår att det blir en värdestegring på sommarstugorna. Hur kan man göra sådana uttalanden, när det påstås gälla miljön, som ansvarsfull politiker?I VA-frågan längs kusten för sommarstugor, sände jag cirka 70 mejl till Kristianstads politiker med konkreta frågor. Märk väl inte en enda svarade på frågorna.

Någon vågade ringa, de som höll med om att det var fel med detta påtvingande avlopp för några sommarveckor för sommarstugeägare!

Ett medborgarförslag lämnades in i samma fråga med begäran om svar och motiveringar på samma frågor vid avslag och var det kunde överklagas.

Inte några svar på frågorna eller motiveringar till det avslag, som kom, eller adress till instans för överklagan! Skrämmande, när man samtidigt pratar om den öppna kommunen med den goda dialogen!

Det är inte något förhållningssätt som skapar något förtroende. Det är märkligt i det stängda rummet har de förtroendevalda en uppfattning och fattar beslut, men ställer du en fråga får du inget svar!

Gå gärna upp och lyssna på kommunalfullmäktigemöten där alla beslut fattas. I bland tror jag inte det är sant på vilken nivå debatten förs på!

Gå själv och lyssna du tror inte det är sant, där man dessutom också ofta mycket mångordig!

Själv har jag redan i skolan fått lära mig svara på frågor så gott man kan likaså i mitt yrke för min fortsatta existens. Jag trodde det samma gällde i politiken lite mer än någon vecka vart fjärde år, då det är val.

Dessa frågor går att läsa på www.ikristianstad.nu plus många andra spörsmål till exempel ett medborgarförslag inlämnat redan i november 2007 om Kristianstad kunde söka medlemskap i den internationellt kända "Slow City"-rörelsen. Detta har inte behandlats än!