Fria ord

Det blir dyrt att inte lyssna

Fria ord Artikeln publicerades

Kommentar till Pierre Månsson (FP) (21/7) angående det politiska förfallet i Kristianstads rådhus.

De flesta ledande politiker i Kristianstads kommun är utrustade med ett skal av pansarplåt. Ett tecken på detta är att du och övriga inom denna amöbaliknande pansarplåtsklädda församling inte lyssnar och tar till er konkret information från kommuninvånarna innan ni tar ett beslut.Enligt dig fattades det, sett i efterhand, i arenafallet ett felaktigt beslut! Politikerna i Kristianstads kommun trodde tydligen på jultomten! Pierre Månsson kommer säkert att känna sig ännu mer inne på fel vägar när alla kostnader för nedläggningen av Trolle Ljungby skola kommer att redovisas.

Jag tänker då närmast på kostnaderna i samband med avträde av byggnaderna som är kulturskyddade, rivning av bussgarage, ekonomisk förlust för alla brukbara inventarier som kastats på soptippen, skolpeng för cirka 20 elever till Bromölla kommun och så vidare.

Vad säger kommunrevisorerna om detta när de jämför denna summa med vad det kostat att ha kvar Trolle Ljungby skola ett år till?

Du skriver att du vil förbättra Kristianstads skolor på samma gång som du försämrar skolmiljön på landsbygden. Hur kan du försvara att en klass på 34 elever skulle bildats i Fjälkinge skola med hjälp av flyttade elever från Trolle Ljungby skola, alltså 14 elever fler än hela antalet elever i Träne skola som får finnas kvar ett år till.

Genom detta har du tvingat Trolle Ljungby-föräldrarna att flytta sina barn till Bromölla kommun, så att barnen får en dräglig skolmiljö.

Pierre Månsson, jag hoppas att det är i din iver som politiker att veta bäst som du fullständigt har missat målet när du påstår att mina påståenden är felaktiga. Ledande politiker finns i alla partier. En del framträder öppet som du, andra för en trots stor makt i partiet en tillbakadragen roll.

Tvärtom visar ditt påhopp att mitt påstående om att det inte finns någon opposition i Kristianstads kommun är riktigt, eftersom du glömde bort nästan hälften av politikerna i kommunen.

Till sist vill jag tacka dig för ditt inlägg, med hopp om att inte mardrömmarna ska förstöra all nattsömn för dig.