Opinion

Frihet – och ansvar

Opinion Artikeln publicerades

Kommunala makthavare och tjänstemän är inte främmande för att bortse från lagen om det kan gynna lokala företag. Det framgår av nyligen sammanställd forskning vid universitetet i Lund.

Marianne Samuelsson, gammal partiledare i Mp och fram tills alldeles nyligen landshövding på Gotland fick ge lokalkorruptionen ett ansikte. Genom att avslöjas med att säga vad andra kanske ibland snuddar vid i tanken, gick hon till svensk förvaltningshistoria som den första avsatta landshövdingen i modern tid. Att särbehandla företrädare för lokalt näringsliv, eller som i Samuelssons fall, lokalt boende storföretagare ens i det enklaste förvaltningsärende är och förblir trots allt ett lagbrott.

Men enligt en enkät som skickats till 1900 kommunalråd och chefstjänstemän i Sveriges kommuner kan så många som en fjärdedel av de svarande tänka sig att bryta mot lagen om det kunde gynna ett lokalt företag. Inför ett hypotetiskt exempel sade sig 25 procent av de svarande att de kunde tänka sig att välja ett lokalt företag med lokal produktion i en upphandling även om det inte var det billigaste.

"Här byter man inte bara mot svensk rätt utan man bryter också mot EG-rättsliga principer och det är allvarligt", sade Peter Lindblom, avdelningschef för offentlig upphandling på Konkurrensverket, i en kommentar till Ekot under måndagen.

Det ska i sammanhanget framhållas att en majoritet av de som besvarade enkäten kunde sin kommunallag och avvisade tanken att inte följa upphandlingsreglerna. Men att en fjärdedel av landets lokala makthavare antingen inte kan eller inte bryr sig om för dem central lagstiftning är klart oroväckande.

Det kommunala självstyret är en noggrant bevakad rättighet. Försök från statsmakterna att inskränka friheten att beskatta och bestämma brukar mötas med hårdnackat motstånd och upprörda brösttoner. Samtidigt sätter många kommuner i system att kringgå lagligt fattade beslut som de ogillar. Så är det inte ovanligt att man ignorerar domar i kammarrätten om för snålt tilltagna socialbidrag. Eller låtsas som ingenting och bryter mot den tandlösa lagen om offentlig upphandling, LOU.

Att många kommunalpolitiker och höga chefer alltså inte heller tycker det är fel att gynna lokala företagare är därför måhända beklagligt. Men alls inte förvånande. Frihet är en sak, men att därav följer ansvar, är tydligen en helt annan sak.