Fria ord

Bygg inte sönder Kristianstad

Fria ord Artikeln publicerades

Angående att Kristianstads centrum får ett nytt utseende. Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.

En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.

Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige? Övergivna därför att den allmänna trenden är att vara mer sparsam med resurser och därför lämna slit- och slängkulturen.Människor som besöker Kristianstad charmeras av närvaron av stenhus och frånvaron av stereotypa gallerior och gator kantade av ändlösa skyltfönster. Vår stads utseende är redan vinnande, annorlunda, genuint.

Byggandet av en glasad galleria med stora handelsytor är pinsamt och ligger inte i tiden. Är det inte i själva verket de särpräglade småbutikerna som lockar mest? Kommer lilla Kristanstad att satsa på ett byggmanér som andra städer redan lämnat?

Vill människan av i dag verkligen ha mer glasytor, anonymitet och minimalism? Känner vi oss trygga och hemma i det? Ger det staden en attraktiv särprägel? En miljö med utomhuskaraktär skall skapas inomhus. Varför? Vi svenskar älskar att sitta utomhus i ljuset och luften, därav expansionen av uteserveringar.

Närvaron av stenhus och frånvaron av många höga hus och gallerier står för charm och själ i Kristianstads centrum.

Nu är vi på väg att standardisera och anonymisera centrum som man gjorde i alltför många städer på 1960-talet. Stadskärnornas identitet suddades då ut, centrum revs och försågs med stereotypa varhuhus och parkeringshus i betong. Nu gäller i stället glas och metall.

Min reflexion utgår från prestentation av de ny byggplanerna som presenteras i tidningen BoDagar 2009 Skåne Nordost, en bilaga till Sydsvenskan, i augusti 2009.

Jag är för en utveckling av centrum, fast då på ett sätt som är mer lyhört och följsamt mot stadens särprägel.