Opinion

Så lockas flyttfåglar

Opinion Artikeln publicerades

Årets bokdagar i Kristianstad sammanfaller med inledningen av bodagarna. Två evenemang som – vart och ett på sitt sätt – ökar attraktionskraften för bygden.

För visst är det så, även om det är svårt att sätta siffror på exakt vad de olika evenemangen bidrar med. Både ett livaktigt kulturliv och en attraktiv boendemiljö är faktorer som kan ha inverkan på den som står inför att välja sig en ny boendekommun – även om det bara är på marginalen.

Huvudsakligen får bo- och bokdagar nog försvaras med andra värden, som att de är efterfrågade av dem som redan bor här, respektive av husbyggare.Ifråga om Bodagarnakan man i detta sammanhang starkt sätta ifråga om kommunerna i nordöstra Skåne ska ta så stort ansvar för dessa som de gör, särskilt om effekten är störst för de privata företag som deltar.

På samma sätt är det med den kommunala satsning som var tänkt att göra Kristianstad till "Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck", som det av någon anledning heter. Mat och dryck är kanske medel för något annat.

Hur som helst har den våg av varumärkesarbete som för några år sedan drog fram över landet, och inte stod den därpå följande arenavågen efter, inte haft några större effekter, rapporterade Medierna i P1 för några dagar sedan. Att putsa på det kommunala varumärket är pengar i sjön, konstaterades det.

Exakt hur mycket Kristianstads kommun har satsat på Spirit of Food är oklart, i rena budgetmedel handlar det hittills om cirka tio miljoner kronor. Någon fullödig redovisning har inte presenterats. Utvärderingen förra året visade bara att satsningen inte fungerar som det var tänkt. Bland annat eftersom det har varit en lika helkommunal angelägenhet som Kristianstad arena, och eftersom kommunen har valt att använda sig av engelska.

Klart är också att Kronfågel aldrig var särskilt förtjust i tanken på att marknadsföra eller ingå i ett lokalt kluster. Och att profilarbetet inte heller på något avgörande sätt har påverkat Kronfågels beslut om att lägga ner sin anläggning i Kristianstad, vilket meddelades i går.

Scan har på samma sätt inte prioriterat verksamheten här sedan profilarbetet drog igång. Personalminskningarna har tvärtom varit omfattande.Goda skolor, bra omsorgför våra äldre kombinerat med en fungerande infrastruktur och ett lågt skattetryck kvarstår ohotat överst på listan över vad som mest påverkar enskildas flyttbeslut. Lägg till detta näringslivets önskan om korta beslutsvägar och tydliga besked från det offentliga.

Detta kan tydligen inte påtalas nog ofta.