1879

Familj Artikeln publicerades

En kylslagen historia om telegrafstationen i Åhus blev ett hett ämne mitt i sommaren. Stadsfullmäktige hade ärendet på sin föredragningslista, då telegrafstyrelsen ansåg att lokalen var för dyr att värma upp vintertid.

Nu begärde telegrafstyrelsen att staden Kristianstad skulle skaffa en bättre lokal. Drätselkammaren hade helt enkelt fått besked om att den befintliga lokalen var olämplig. Synpunkterna från stadens styrande var beska. Telegrafstationen tog emot fem telegram på ett år och de var ställda till pråmbolaget.

De gällde givetvis båttrafiken på Åhus hamn. Stadsfullmäktiges ledamöter ifrågasatte om det var nödvändigt med en telegrafstation för endast fem telegram. De ansåg att det var pråmbolagets skyldighet att hålla lokalerna i sådant skick att de var lämpliga.

Eje Johansson