Fria ord

Oklarheter och felaktigheter

Fria ord Artikeln publicerades

Förs medborgarna i Kristianstad bak om ljuset av majoriteten i omsorgsnämnden? Denna fråga ställer man sig när man läser artikeln som Barbro Kärrstrands (FP) inlägg (22/9) "Viktigt att vara lyhörd".Det finns en del oklarheter och felaktigheter i artikeln.

Kärrstrand inleder sin artikel med att "Aldrig har omsorgsnämnden haft en så stor budget som nu". Är detta ett försvar för den besparing som den borgerliga majoriteten lägger på omsorgsnämnden?Trots en utökad ram räcker inte pengarna för verksamheten, omsorgsnämnden har ett underskott på 8 miljoner kronor. Budgeten för 2010 innehåller en besparing på 22,4 Mkr samt ett ökat verksamhetsbehov på 10 Mkr. Detta kan innebära rejäla försämringar i omsorgen till våra äldre och funktionsnedsatta personer.

Vidare konstaterar Kärrstrand att tillgången på platser i särskilt boende är god, "detta trots att det förra mandatperioden lades ner – inte vakanssattes – över hundratalet särskilda boende platser". Det var ett intressant konstaterande från Kärrstrand som så starkt kritiserade den förra majoriteten för avbemanningen av lägenheter som genomfördes då. Det var en kritik som inte var nådig.

Varför undersökte inte Kärrstrand hur behovet av lägenheter i särskilt boende var före valet, då hade kanske vallöften sett annorlunda ut. Eller när man kom i majoritet och "övertog rodret i vad man kallade för den kapsejsade skutan". Kärrstrand skulle minsann återställa allt. Löften glöms snabbt!

2009 är snart slut och majoriteten måste ta snabba beslut för att klara besparingskraven. Vid omsorgsnämndens senaste sammanträde skulle beslut tas om att vakanshålla 36 platser i särskilt boende. Vilka boenden skulle då beröras av denna vakanshållning?

Omsorgsnämnden hade vid ett tidigare sammanträde tagit beslut på vilka kriterier som skulle vara vägledande. Kriterierna var söktryck, befolkningsutveckling samt brister i arbetsmiljön.Vid omsorgsnämndens sammanträde den 21/9 när beslut togs om vilka boende som var aktuella ställde vi oss frågan om dessa kriterier var satta ur spel. Majoritetens förslag var minst sagt oklart. Ett nytt förslag hade plötsligt dykt upp som gubben ur lådan utan att föregås av information till boende och personal. Vi undrar om vi nu sett det slutliga förslaget?

Detta förfaringssätt leder till att man ute på boenden upplever att "hemmen spelas ut mot varandra". Det skapar också stor oro hos de boende och därmed hos deras anhöriga.. Denna förvirring och oro får majoriteten ta på sig ansvaret för. Det hade varit bättre att låta beslutade kriterier gälla.

För att försvara beslutet om att vakanshålla lägenheter i särskilt boende och korttidsboende vilket står helt i motsats till majoritetens vallöften, skriver Kärrstrand i sin artikel att vakanshållningen skall innebära att man i stället satsar på demensomsorgen. Detta man kallar satsning innebär att det blir två lägenheter mindre i särskilt boende för demenssjuka.

När man läser Kärrstrands förslag om möjligheten till trygghetsboende i Arkelstorp kan vi väl bara informera om att det faktiskt var en tanke som lyftes av oss socialdemokrater.

Vi socialdemokrater i omsorgsnämnden har en förhoppning om att de stimulansmedlen som regeringen tilldelat, cirkaa 60 miljoner kronor, för att upprätthålla arbetslinjen och behålla kvalitén i välfärden kommer omsorgen till del i den omfattning som den socialdemokratiska budgeten bygger på.
Marianne Eriksson (S)
Henry Larsson (S)
Ann-Margret Hampe (S)
Lars-Anders Göransson (S)
Inger Mattisson (S)
Lars Emilsson (S)
Gerd Holgersson (S)
Bo Kroon (S)
Caroline Olsson (S)