Opinion

Samboavtal som förvånar

Opinion Artikeln publicerades

Planerna på samlokalisering av Kristianstads kommuns och Region Skånes förvaltningar är strålande. Här finns en mängd goda samverkansmöjligheter, skattepengar att spara. Ändå är det svårt att se den plan som presenterades i torsdags som optimal.

Kommunen har länge och i omgångar utrett frågan om nya lokaler. 2003 väcktes tanken på att återställa kvarteret till bostadsområde, och flytta förvaltningen till Södra Kasern. Så skulle Stora Torg, stadens mittpunkt, få trygghet och liv. Så skulle bristen på bostäder på attraktivt centrumläge åtgärdas. Kvarteret rymmer 90–100 lägenheter.

Så blev det, som bekant, inte. I stället togs 2005 planer för renovering av hela kvarteret fram. 95 miljoner kronor skulle det kosta, nästan lika mycket som att bygga nytt.

Men tanken på flytt levde kvar. Den dåvarande borgerliga oppositionen drömde om en inglasad innergård med galleria i rådhuskvarteret. S+KD-majoriteten slog, opinionskänsligt, fast att renovering nog är utesluten. Det skulle byggas nytt. Oklart var.

Sedan tystnade det, ett tag.

2008 började den nya majoriteten snegla på att flytta till Kvarnen. Det hade kunnat gå undan, om bara fastighetsägaren, Kungsleden, inte hade krävt så hög hyra. Detta hade, oavsett vad, blivit billigare än att bygga nytt. Och det fanns bolag som var intresserade av att ta över rådhuskvarteret. Men det var också dessa planer som väckte regionen, som såg möjligheten till ett samboförhållande.

Sedan var allt plötsligt så gott som klart. När beslutet om att inleda den förstudie som presenterades i torsdags togs fanns det inga alternativ att utreda. Det som tidigare betecknats som för dyrt blev oundvikligt. Att kostnaden då rakar i höjden är inte konstigt. 360 miljoner kronor är en gissning, ekonomisk kalkyl saknas.

Närheten till Kristianstads Central är en omständighet som anses vara viktig för att bygga i rådhuskvarteret. Då ska man ha i minne att Kristianstads C är en säckstation. Banverket arbetar aktivt med att bygga bort sådana. Genom att vara förutseende och i stället bygga ett nytt gemensamt förvaltningshus i närheten av polishuset hade region och kommun fått både nytt och närhet till centrum och kommunikationer. Kanske billigare. Och Stora Torg hade dessutom fått nytt liv, dygnet runt, veckans alla dagar.

Att Region Skåne å sin sida gärna hyr in sig hos kommunen går att förstå – om det är så att man inte vill binda sig för hårt vid att stanna kvar i Kristianstad. Kommunen har inga sådana planer. Kan inte ha.

Eftersom man inte kan flytta till grannkommunen är det i längden bättre att äga sin förvaltningsbyggnad själv. Även regionen borde resonera så, om man nu har för avsikt att stanna kvar.

Samlokalisering borde av lätt insedda skäl ske med samfinansiering som förutsättning.Jonas Duvebornär politisk redaktör.