Moderater i gräl inför öppen ridå

Kristianstad Artikeln publicerades

VA-taxan i Yngsjö orsakade storgräl mellan företrädare för majoritetspartierna i kommunfullmäktige i går.

Moderaterna har gått över gränsen, sa folkpartiets gruppledare Pierre Månsson.
Grälet inleddes med att Nils-Arne Bidsell (M) återigen begärde att förslaget om avgift för tvångsanslutning till VA-systemet för fastigheterna längs Kaptenens väg i Yngsjö ska återremitteras. Bidsell föreslog också att samtliga områden i Åhus och Yngsjö som ska tvångsanslutas ska utgöra ett verksamhetsområde, i stället för tre, och alltså kräva endast en upphandling.

Han fick medhåll av sin partikamrat Ulf Persson.
Då de övriga majoritetspartierna kommit överens om en avgift på som mest 120 600 kronor reagerade flera ledamöter.

– Jag vill vara tydlig här i kväll. Det som sker här nu är oacceptabelt, sa Pierre Månsson (FP). Sitter man i en majoritet så måste man också vara beredd att kompromissa. Det är inget parti som alltid får som det vill. Jag vill markera att jag tycker att moderaterna i flera fall har gått över gränsen.

Kommunstyrelsens ordförande, tillika moderaternas gruppledare Bengt Gustafson:

– Det är inte utan en viss beklagan jag måste ge Pierre Månsson rätt. Jag har under de här åren lagt ner mycket tid på att hålla ihop den här majoriteten, och tycker att det har lyckats bra. Men jag beklagar när mina egna väljer att driva sin en egen linje. Jag ber fullmäktige om ursäkt av det skälet.

Ulf Persson reagerade på påhoppen.

– Jag kan tycka att det är konstigt att man tar upp samarbetsfrågor inför alla här, sa han. Till Bengt Gustafson kan jag säga att om du sett till att vi hade haft ett beslut i partigruppen så hade detta inte behövt hända.

Svaret kom snabbt.

– Det visar väl egentligen hur lite du vet om vad det handlar om, det politiska spelet, sa Bengt Gustafson. Förslaget om en avgift på som mest 120 600 kronor fick stöd av samtliga övriga partier. Det blev också beslutet, som Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson reserverade sig emot.

Efteråt stod Bengt Gustafson fast vid vad han sagt från talarstolen.

– Ja. Nu har vi sett det här för många gånger. Jag har till och med fått "låna" socialdemokrater för att få igenom beslut.

Men han medgav att det M-gruppen inte fattat beslut om VA-taxan.

– Inte formellt. Men vi har haft frågan uppe flera gånger, och jag har uppfattat att jag fått mandat att gå vidare med ärendet. Tidigare under kvällen fattade fullmäktige beslut om att godkänna avtalet med Region Skåne om att flytta samman i ett nygammalt rådhus vid Stora torg. Då var Bengt Gustafson betydligt gladare.

– Äntligen! Efter en mycket lång process och många diskussioner - rådhus här, rådhus där, ombyggnad - har vi kommit så här långt. Jag yrkar varmt bifall till förslaget.

Oppositionsrådet Heléne Fritzon (S) var lika entusiastisk.

– Det här är stort, viktigt och strategiskt. Jag kunde inte drömma om att vi redan i dag ska fatta beslut om ett samboavtal med Region Skåne.

Christina Borglund (KD) var också nöjd, men påpekade att man brukar gå in i samboförhållanden med lika delar. I detta fall ska kommunen äga både det nya rådhuset och Skånehuset, som tas över från Regionen.

Bengt Gustafson förklarade att Region Skåne har uttalat att den inte vill äga fastigheter. Han påpekade också att kommunen genom köpet av Skånehuset kan samla kommunala verksamheter och därmed få lägre hyreskostnader.