Planerna för Östra Centrum tar form

Kristianstad Artikeln publicerades

De nya handelskvarteren och bostadshusen som ingår i Östra Centrum är nu redo för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detaljplanen ska godkännas i nästa vecka och efter det intensifieras arbetet. Då ska dagens samverkansavtal utvecklas till ett mer detaljerat exploaterings- och genomförandeavtal.