Tidigt förslag på förändringar i centrum

Hässleholm Artikeln publicerades

Första Avenyn blir gågata och regionbussarna flyttar till andra sidan järnvägen. Dessutom kan gångtunneln under spåren se fram emot ett rejält lyft, om tekniska kontoret får bestämma.

2014 fyller Hässleholm 100 år. Det ska firas, bland annat med en uppfräschning av centrum. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen, och är tänkt som ett samarbete mellan olika förvaltningar. Idén är att göra innerstaden mer levande och attraktiv, och samtidigt förbättra kommunikationer och området runt järnvägen. Målet är satt till 2020, med en mellanlandning 2014. På tekniska kontoret tycker man att det var på tiden att initiativet togs.

– Vi har påpekat flera gånger för kommunledningen att något behöver göras. Men kommuner är inte kända för att vara speciellt snabbfotade, så vi började på ett förslag tidigare i höstas för att få fart på processen, säger tekniska nämndens ordförande Pär Palmgren.

Han berättar att många tycker att bussarna för mycket buller och oväsen. Därför är förslaget att göra Första Avenyn till en gågata, gärna hela vägen upp till kyrkan. Då kan man få bort stadsbussarnas hållplatser och få sittplatser, paviljonger, servering och tillfälliga arrangemang i mitten av Avenyn.

Idag kör bussarna från resecentrum via Första Avenyn och till höger på Frykholmsgatan. Tekniska nämnden föreslår att även göra Frykholmsgatan bilfri och låta stadsbussarna utgå från Regionbussarnas hållplats vid Centralstationen för att sedan köra från Järnvägsgatan och direkt ut mot Andra Avenyn. Busstorget på Järnvägsgatan blir då ett större stationstorg och regionbussarna flyttas till andra sidan järnvägen, kanske med väderskydd ovanför.

– Skånetrafiken gillar det inte, de vill ha bussarna så centrum-nära som möjligt. Men det finns planer på att bygga i västra Hässleholm och låta staden växa på det hållet så det kommer snart att vara mer centralt än vad det är idag, säger Pär Palmgren.

– Och chaufförerna är positiva till att få mer plats, som det är nu är det lite bökigt, säger förvaltningens planeringsingenjör Per Nilsson. För gångtunneln under järnvägen finns det också stora planer.

– Idag är den trång och upplevs som otrygg, det är till och med kameraövervakat. Men man skulle kunna bredda nerfarterna och göra torg med sittplatser på varje sida, och uppgångar till perrongerna, säger Pär Palmgren.

– Tunneln är en viktig del eftersom järnvägen delar stan, säger Per Nilsson.

Vad förslaget som tekniska kontoret presenterar skulle kosta har de ännu inte tagit reda på.

– Det är förmodligen ganska kostsamt, men det får ta sin tid, säger Pär Palmgren.