Opinion

Substans eller bara upprördhet?

Opinion Artikeln publicerades

ººDet stormar fortfarande i Moderaterna i Kristianstad. Avhopp och anklagelser om fusk förbättrar dock inte förståelsen för vad som har hänt – och ökar definitivt inte sympatierna.

Den avgörande frågan är om nomineringsstämman i lördags (12/12) avhölls stadgeenligt. Fullmäktigeledamoten Per Svensson menar att personer utan uppdrag fick hoppa in som ersättare för frånvarande ombud, trots att det fanns valda ersättare på plats.

Stämmoordföranden Thomas Lantz och chefsombudsmannen Mikael Larsson menar tvärtom att allt gick rätt till.

Frågan nu är om Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson, som ströks från listan av nomineringskommittén trots att de hamnade på delad sjätte plats i det rådgivande interna provvalet, har för avsikt att göra något konstruktivt av situationen. Och vad det i så fall skulle kunna vara.

Om allt har gått stadgeenligt tillväga är Bidsell och Persson ute i ogjort väder, och borde snarast ta sin Mats ur skolan. Om de däremot kan visa på stadgebrott borde naturligtvis Moderaterna på central nivå ingripa.

Oavsett vad som görs kvarstår dock huvudfrågan: Hur ska M i Kristianstad kunna skapa ett lag som samarbetar och sluter upp kring gemensamma beslut? Den här gången har striden i M gått så långt att partiet inte med någon trovärdighet i behåll kan ändra sin laguppställning i detta sena skede. De motsättningar som kulminerade i lördags skulle ha lösts långt tidigare.