Fria ord

Den interna partidemokratin tog storstryk

Fria ord Artikeln publicerades

Det kan sannolikt inte ha undgått någon hur den interna partidemokratin i Kristianstadsmoderaterna den senaste tiden har fått ge vika inför kommunalrådet Bengt Gustafsons (M) tvivelaktiga målsättningar. Dessa målsättningar som sannolikt är avsedda att säkra absolut makt inom partiet, har i det offentliga blivit förklätt som att man behöver arbetsro inom den moderata gruppen.

Som trogna medlemmar av Moderaterna, närvarade flertalet av mina kamrater vid Moderaternas nomineringsstämma förra lördagen, under eftermiddagens stundom ansträngda debatter var det med stor besvikelse dessa fick erfara att medlemmarnas moderata företrädare utan protester närvarade vid ett möte där man våldförde sig på demokratin.Signifikativt för Moderata samlingspartiet har alltid varit en stark sammansättning av kompetenta och viljestarka personer från olika områden i samhället. Att dessa viljestarka karaktärer sedermera går emot gruppledarens åsikt kan givetvis vara obekvämt tillfälligtvis, dock inte så obekvämt att man i strid med alla gällande demokratiska normer kan kasta ut kompetenta politiker, som dessutom har ett starkt stöd av många medlemmar, från valbara positioner.

Acceptabelt hade varit om man innan sammansättningen av en provvalslista hade exkluderat namn. Att i stället skicka ut en lista med namn till medlemmarna där man får välja vem man önskar bli företrädd av inför kommande val, för att dessa resultat sedan ska förnekas, är inget annat än ett hån mot medlemmarna. En stor del av de moderata medlemmarna har således blivit degraderade från röstboskap till ej röstberättigade.

Värt att nämnas i samband med detta är således att 10 av de 20 första namnen på den nu fastställda kommunfullmäktigelistan har hälften så många röster eller mindre jämfört med de utslängda Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson.Avslutningsvis bör man understryka den prekära ironin som illustreras av Bengt Gustafsons högra demokratikrossande hand nämligen Pontus Lindberg. Vid en anblick på hans facebook-sida finner man att han omskriver sig själv som liberalist, utmärkande för en sådan är att man bejakar individuell frihet fritt från tvång. Detta åskådningssätt bör han nog omvärdera om inte ens avvikande åsikter inom partiet kan accepteras.

Avslutningsvis kan man konstatera att undertecknad i sällskap av flertalet andra medlemmar således kan träda ur partiet med lätthet. Detta eftersom nedrustningen av kompetens på den nu fastställda moderata kommunfullmäktigelistan kommer få lika svaga resultat som flertalet av namnen på listan fick i provvalet.