Fria ord

Regelverket följdes

Fria ord Artikeln publicerades

Att kalla ett korrekt förfarande för mygel slår bara tillbaka på dem som påstår detta, skriver Bengt Gustafson (M), gruppledare i Kristianstad, i en replik till Peter Nilsson med flera.

Svar till Peter Nilsson (19/12) med flera inlägg angående demokratin inom Moderaterna i Kristianstad.

Smutskastning av meningsmotståndare är illa nog, men påståenden om oegentligheter en annan! Låt oss rekapitulera vad som egentligen hände i samband med moderaternas nomineringsmöte.

ºEn förening, Södra, hade årsmötet felaktigt utsett fem ombud till nomineringsstämman. Anledningen var att man utgick från ett större medlemsantal än vad som senare visade sig vara korrekt. De utsedda ombuden valdes inte i viss ordning utan alla tillsammans och det var därför inte möjligt att stryka "underifrån".

Styrelsen hade då att utse vilka fyra som skulle tjänstgöra. Att valet föll på de fyra om hade samma uppfattning som föreningsstyrelsen i övrigt är kanske inte förvånande. Skulle de utse ombud som hade annan uppfattning än föreningens? Är det bättre demokrati om företrädare driver en helt annan linje än de som har utsett honom önskar?

ºI C4-föreningen hade de valda MUF-ombuden förhinder. Enligt årsmötesprotokollet ska MUF-ombud med förhinder ersättas av MUF-representanter. Så skedde också! Hade annan ersättare satts in hade ett formaliafel begåtts. Hade det varit mer demokratiskt om andra ersättare, på ett regelvidrigt sätt, satts in?

ºHur kan 11,2 bli 12 frågade någon insinuant skribent i ett inlägg med anledning av minoritetslista nekades. Frågan är fel ställd eftersom stadgarna är tydliga; "… skall ytterligare en valsedel upprättas därest minst en tredjedel av antalet röstande vid mötet förenar sig därom". 11 av 34 röstande är inte "minst en tredjedel"! Nära nog, men inte vad som krävs enligt stadgarna! Kräver demokratin att det "prutas" på stadgarna, eller ska de följas?

ºDet hade varit bättre om de tre inte hade fått vara med i provvalet alls, har ett par tyckare uttalat. Detta genererar givetvis frågan om nomineringskommitén, kommunkretsstyrelsen, på eget bevåg skulle ha uteslutit tre kandidater från provvalet. Vad hade de som klagar på demokratin inom partiet sagt då? Hade en handfull ledamöters beslut blivit mera demokratiskt än att frågan underställs nomineringsstämman?

Man kan tycka vad man vill om både det ena och det andra i den process som varit, men att påstå att demokratin är åsidosatt när regelverket har följts till punkt och pricka, är väl magstarkt.

Att man inte är nöjd och hellre ser andra eller flera kandidater på listan torde vara i sin ordning, men att kalla ett korrekt förfarande i enlighet med gällande regelverk för mygel, trixande eller fifflande slår bara tillbaka på debattörerna.