Opinion

Regionalpolitiska skäl

Opinion Artikeln publicerades

Region Blekinge söker sin själ. I ett ambitiöst projekt under hösten har man eftersökt ledande personers attityder till Blekinge för att få fram ett underlag att fatta beslut om framtiden på. En avgörande fråga är om Blekinge ska ingå i den framtida storregionen Södra Götaland eller inte.

Frågan om en stor administrativ reform av Sverige har dragits i långbänk, trots stort och mångårigt intresse underifrån. När Ansvarsutredningen 2007 slutligen presenterade hur en reform skulle kunna se ut var det dock som om frågan var slutdebatterad. 21 län skulle redan 2010 kunna bli mellan sex och nio storregioner.

Så blir det som bekant inte. I regeringen har Moderaterna hållit emot. Då har det inte spelat någon roll att ledande moderater ute i länen har sagt tvärtom: låt oss gå till beslut så fort som möjligt.

Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att Blekinge och Kronoberg enträget har vänt blickarna mot Skåne. Som delar i en större region skulle förutsättningarna förbättras.

Och Skåne var inte avvisande.I Kristianstad har kommunpolitikerna också levt i förvissningen om att ambitionen om en framtida storregion lever. Så sent som för en vecka sedan svarade kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M) i Kb så här på frågan om vad som är den största utmaningen för Kristianstad under de närmaste åren: "Att bli centrum i nordöstra Skåne, och kanske centrum i en ny sydlig region som är större än den vi har i dag. Vi vet att det finns intresse i Blekinge, Kronoberg och södra Halland. Det gäller att samla ihop intresset och manifestera det."

Bara några dagar tidigare hade hans partikollega, regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein sagt tvärtom. Han sa då till SVT:s Sydnytt (30/12) att Blekinge i första hand borde bilda en region med Kronoberg och södra Kalmar län.

Detta går inte att missförstå. Blekinges regionråd Mats Johansson (S) var inte heller förvånad över Swansteins svar:

"Jag har hört det här länge inofficiellt och tycker det är bra att vi nu fått ett klart och tydligt besked", sa han till Blekinge Läns Tidning.Beslutet att vara sig själv nock i form av att ha ett eget i stället för ett sydsvenskt representationskontor i Bryssel får nu i och för sig sin naturliga fortsättning. Men det är lika olyckligt. Inte enbart därför att det gör att Skåne fortsatt tippar över åt sydväst. Den kraftiga expansionen vid Öresund är inget hot mot resten av Skåne, det är en möjlighet. Men om hela Skåne ska leva finns det också skäl att tänka och agera regionalpolitiskt.

Frågan är dock om Swansteins besked var Moderaternas eller om det var hans egna idéer. Uppenbarligen var inte Gustafson informerad.

Det är hög tid att Kristianstads kommun stärker och utvecklar samarbetet med Region Skåne. Så att man får bättre förutsättningar att grunda sina beslut om framtiden på. Och med full kraft kan finna sin egen själ.