MP tar debatten med SD

Kristianstad

Ikväll ska Miljöpartiets Anders Åkesson debattera välfärdsfrågor med Sverigedemokraternas Björn Söder i Kristianstad. Kristianstadsbladet har undersökt vad SD har gjort under sin första mandatperiod i Region Skåne.

Artikeln publicerades 13 januari 2010.I regionvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 6,5 procent av skåningarnas röster – trots att partiet saknade ett program för landstingsfrågorna.

Med de tio mandat som partiet fick blev Sverigedemokraterna det fjärde största partiet i regionfullmäktige.

Under de tre och ett halvt år som har gått sedan dess har partiet utvecklats till ett parti som inte tar ställning för något av blocken, utan röstar än med det ena, än med det andra, beroende på fråga. Men inflytandet över den faktiska politiken är litet. Regionrådet Björn Söder sitter i regionstyrelsen, men har inte lyckats få regionledningen med sig på sina förslag. Bara i två fall har motioner som lagts av Sverigedemokraterna blivit verklig politik. Det ena handlade om att -Region Skåne ska sluta köpa in flaskvatten till sina sammanträden, det andra om att regionen borde kompensera flygresor genom att köpa utsläppsrätter.

I båda fallen lade region-ledningen egna förslag, strax efter att Sverigedemokraterna presenterat sina motioner. Björn Söder gick så långt att han anklagade de styrande för stöld.

Regionstyrelsens ord-förande Jerker Swanstein (M) står fast vid att förslagen var påtänkta långt innan motionerna lades.

– Vi hade arbetat med dem under en längre tid, och majoriteten har ju den möjligheten att vi kan välja tidpunkt för när vi presenterar förslag.

Anders Åkesson, regionråd för Miljöpartiet, har utmanat Björn Söder på en debatt ikväll på regionmuseet i Kristianstad. Skälet är att han vill visa att SD saknar en politik för regionfrågorna och välfärdsfrågorna.

Vad har Sverigedemokraterna gjort i region-politiken under mandatperioden?

– Noll. De har producerat mycket lite hittills. Det syns också tydligt i närvaron. Deras politiska sekreterare är aldrig på plats och de verkar inte läsa in sig på handlingarna, säger Anders Åkesson. Han tycker att det är tydligt att de politiska sekreterarna främst arbetar för att partiet ska få fler röster i nästa val, och inte för att förändra och förbättra de regionala frågorna.

Hur ser man det?

– Det var tydligt när de lade budgeten i november. De hade inte ens brytt sig om att skriva ett nytt budgetdokument från det som lades året innan.

Anders Åkesson har fått både positiva och negativa reaktioner på initiativet att ta en debatt med Sverige-demokraterna – utanför fullmäktigesalen.

Men regionstyrelsens ordförande välkomnar det. Jerker Swanstein är inte främmande för att göra det själv.

– I valrörelsen kommer det säkert tillfällen där även Moderaterna eller andra allianspartier möter Sverigedemokraterna. Att tiga ihjäl dem har ju inte hjälpt.

Skillnaden är stor mellan Sverigedemokraterna och Skånes väl – den invandrarfientliga partikonstellation som tidigare satt i regionfullmäktige. Sverigedemokraterna har en mer professionell framtoning, tycker Jerker Swanstein.

– Björn Söder och den övriga ledningen är väl skickad att syssla med politik i ett bredare sammanhang. De tjatar inte bara i en fråga. De har ett bredare register.

Hur Sverigedemokraterna ska rösta i olika regionfrågor har varit svårt att förutse.

Generellt har de röstat nej till taxehöjningar och förändringar som upplevs negativa.

– De väger väl vilken fråga som de stödjer oppositionen i, och det är ofta de populistiska frågorna. De känner med fingret i luften, säger Jerker Swanstein, som överraskades över att SD trots allt röstade för alliansens sammanslagning av universitetssjukhusen i Malmö och Lund.

Det första året var debatterna med Sverigedemokraterna "hetsiga", konstaterar regionstyrelsens ordförande. –Båda sidor var lite omogna. Men vi har lärt oss att skilja på sak och person. Nu har sådana mer otäcka övertoner som väl är försvunnit. Jag har hört till dem som har predikat att vi inte ska ägna oss åt den typen av debatt.

Skapandet av beredningen för integration och mångfald, där alla partier sitter med, har varit ett sätt att bemöta SD, menar Jerker Swanstein.

– Det har blivit ett forum där man kan diskutera mångfald och integrationsfrågor, diskussioner som inte gör sig i fullmäktige.