Mångfald skiljer MP från SD

Kristianstad

Kulturarv kontra mångkultur, EU kontra nationalstaten, ja eller nej till en utbyggnad av E 22, homogenitet kontra heterogenitet. Så kan mötet mellan SD och MP på torsdagskvällen i korthet sammanfattas.

Artikeln publicerades 14 januari 2010.Debattens vågor gick stundom höga med anklagelser om lögner och väljarsvek när regionpolitikerna Björn Söder (SD) och Anders Åkesson (MP) drabbade samman i en fullsatt hörsal på Regionmuseet.

Moderator var Jonas Duveborn, politisk redaktör på Kristianstadsbladet, och debatten var uppdelad i fyra områden. Det första handlade om kulturpolitiken, där SD vill skära kraftigt i budgeten till förmån för hälso- och sjukvården, medan MP vill satsa mer.

– Vi prioriterar liv framför kultur och nöjen, sa Björn Söder.

– Människan växer av kultur, kontrade Anders Åkesson och fick stöd av en kvinna i publiken som kallade kultur för friskvård.

– Det tror jag inte att Astrid, 80 år, på intensiven håller med om, sa Söder.

Nästa debattämne var jämställdheten mellan kvinnor och män, där Anders Åkesson hävdade att det finns ett patriarkat i samhället som måste bekämpas med bland annat lagstiftning i kombination med satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper. Björn Söder höll delvis med, men hävdade att bristen på jämställdhet inte ligger i sociala könsuppfattningar.

– Vi har olika biologiska förutsättningar, sa han.

– Det handlar inte om biologiska förutsättningar, utan om hur samhället är konstruerat, protesterade Åkesson.

– Det kanske är MP:s ståndpunkt att se till att män också ska kunna amma, fortsatte Söder.

När frågan släpptes fri undrade en av åhörarna vad partierna vill göra för att alla ska ha ett jobb, en annan vad de vill göra mot ungdomsarbetslösheten. Åkesson svarade att MP vill stärka den regionala utvecklingen med fler företag och konstaterade att SD sa nej till det regionala utvecklingsprogrammet med motiveringen att ordet mångfald ingick.

– När ni vill stänga ute vissa människor innebär det att ni utestänger andra också, sa Åkesson.

– Anders Åkesson har sagt att man vill öppna för arbetskraftsinvandring, men det pressar bara ner lönerna. Svenska ungdomar blir utkonkurrerade av billigare arbetskraft utifrån, svarade Söder och gav samtidigt EU en känga.

– Vi vill också stärka regionen, men ställer oss emot en utveckling som försvagar den svenska nationalstaten. Projekt som stöds från Bryssel bryter sönder våra nationella gränser och det ser vi som ett allvarligt hot, sa han.

När ämnet växlade till kollektivtrafik visade sig partierna eniga om en satsning på pågatågstrafik i nordöstra Skåne, men oense om en utbyggnad av E 22. SD vill i motsats till MP bygga ut E 22.

– Vi tycker att det räcker med 2+1-väg, sa Åkesson.

Sista ämnet för kvällen var personalpolitiken i Region Skåne, där Björn Söder sågade majoritetens arbete jäms fotknölarna, framför allt på grund av privatiseringar inom vården, till exempel av ambulanssjukvården inom Kamber.

– För oss handlar det om att lyssna på personalen, men det har majoriteten visat att man inte bryr sig om. Personalen på Kamber har sagt att det inte fungerar att arbeta hos de privata arbetsgivarna, sa Söder.

Åkesson hävdade tvärtom att all ambulanspersonal är nöjd och fick stöd för beslutet att privatisera från en partikamrat i publiken.

– Ambulansupphandlingen föregicks av en noggrann utvärdering som visade att den offentliga verksamheten var klart underlägsen och dyrare, sa han.

– Den var dyrare för att man tog bättre vara på de anställda, svarade Söder.

Avslutningsvis fick parterna avrunda fritt. Och frågan om mångfald kom tillbaka.

– Vi välkomnar och inkluderar folk utifrån som vill bli en del av den svenska befolkningen, men de som inte vill det får åka hem. Vårt parti är en blandning av den socialdemokratiska folkhemstanken och värdekonservatismen från förra seklet, sa Björn Söder.

– Välfärd får man inte genom homogenitet, det får man genom mångfald. Jag tror på att heterogenitet och olikheter berikar samhället och skapar utveckling. För mig är det centralt, sa Anders Åkesson.