Felräknat inför politikerbeslut

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstadslänken och den nya stationen kommer att bli dyrare än vad som kalkylerats. Men exakt hur mycket dyrare är oklart, eftersom beräkningen som gjorts är felaktig.

– Det är två konsulter som har arbetat med detta, vilket har lett till att bland annat trafikljus, kantsten och annat har bokförts två gånger, förklarar projektledaren Anders Magnusson. I underlaget som skickats ut till kommunstyrelsens politiker står det att hela projektet beräknas kosta 176 miljoner kronor. Det är 59 miljoner kronor mer än den uppskattning på 117 miljoner som gjordes i projektets inledningsskede. Men på torsdagen gick Anders Magnusson med flera igenom materialet för att rätta till de dubbelförda kostnaderna och ställa samman en ny kostnadsberäkning. Innan det arbetet var klart bedömde Anders Magnusson att slutkostnaden landar 44 miljoner kronor över ursprungsbedömningen.

Det är också en ordentlig kostnadsökning?

– Det kan man säga, men det första var en bedömning. Här är det beräknat, svarar Anders Magnusson.