Opinion

Förberedelser är A och O

Opinion Artikeln publicerades

Ryanair börjar flyga till spanska Alicante i maj. Från Norrköping, inte Kristianstad.

Att den östgötska kommunala flygplatsen skrev avtal, men inte den nordostskånska behöver inte nödvändigtvis beklagas.

Om det finns en marknad, och villkoren är de rätta, lär det finnas de som är intresserade av att flyga från Kristianstad även framöver. Drömmen för flygplatsledningen är av allt att döma ett bolag som Ryanair, och att det ska ta flygplatsen till nygamla höjder.

Att Ryanair inte vill avslöja hur avtalet med Norrköpings flygplats ser ut kan möjligtvis vara talande. Och till förmån för de i styrelsen här som inte vill ingå avtal på lösa boliner, skriva ett kontrakt som skulle kunna strida mot EU:s konkurrensregler.

För oavsett hur viktigt det är att flygplatsen får lönsamhet är det aldrig läge att teckna garantiavtal av den typ som City Airline fick.Något kan man förvånas över att flygplatsstyrelsens ordförande Sten Hermansson (FP) är förvånad över styrelsens nej. Han har enligt egen uppgift arbetat hårt och länge med att få en ny flyglinje till Kristianstad, bara för att mötas av alerta styrelseledamöter som ställde normala krav på ärendets beredning.

Att Arenabeslutet inte har satt ribban för hur alla beslut i Kristianstads kommun hanteras är mycket glädjande. Innan beslut tas ska varje ärenden vara ordentligt utrett. Det ska finnas konsekvensbeskrivningar, och absolut inga tveksamheter om lagligheten.

Om Kristianstads flygplats ska överleva måste den enda linjen till Stockholm kompletteras på något sätt. Här är ledning och styrelse överens. Det är inte detta det handlar om. Men just därför framstår det extra styrelsemötet som smått obegripligt.

Hermansson har ett stort ansvar. Och bör förbereda sig bättre inför nästa styrelsemöte än vad han gjorde inför måndagens.Allt talar också för attRegion Skåne har för avsikt att överge flygplatsen, att man inte vill förnya ägaravtalet.

Visst kan man anse att driftsbidrag fungerar lika bra, men i sak säger oviljan en hel del om regionens intentioner. Ska man lämna viktig infrastruktur på samma sätt som man lämnar sina lokaler för att i stället bli tillfällig gäst i nordöstra Skåne, samtidigt som regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M) gör allt för att motarbeta en regionförstoring, så skänker det inte någon stor trovärdighet åt påståendet att man fortfarande värnar den tidigare så omhuldade balansen i Skåne.

Det är helt enkelt inte acceptabelt att Region Skåne drar sig ur Kristianstad Airport såvida det inte står klart att regionalt engagemang i flygplatser är illegalt. Och dit är det långt.

Start och landning är de mest kritiska momenten vid varje flygning. Det är då allt kan gå fel, det är då olyckor inträffar. Det gäller uppenbarligen även ifråga om flygplatsaffärer.