Fria ord

Stackars Skåne nordost missade chansen

Fria ord Artikeln publicerades

Jag blev mycket ledsen och bestört, när styrelsen inte insåg potentialen och värdet av att fatta ett positivt beslut med Ryanair som operatör på Kristianstad Airport. Ryanair, som är Europas största lågprisflyg. Det är så turister flyger i dag och en flyglinje transporterar sina passagerare i bägge riktningarna och då förhoppningsvis med nya turister till Skåne nordost från södra Europa, nu med förmånlig valuta för turister.

Det hade säkert inte varit omöjligt med flyglinjerna till Spanien utan att vara lagöverträdare, eftersom Ryanair flyger ofta till lite mindre flygplatser och även till offentligt ägda och i Sverige kommunalägda flygplatser, nu senast till Norrköping utan att överträda EU-reglerna.Jag menaratt vår bygd, där man inte lever och bor så tätt på varandra som i södra Europa och vår natur är en stor potential och har ett stort värde för vår turism.

Vi har vår allemansrätt, som är något unikt, med våra stora orörda skogar och sjösystem. Inte minst vårt omtalade och unika biosfärområde Vattenriket är att förglömma. Det är alltid lätt att bli hemmablind och inte se alla kvaliteter som ett besök här i vår bygd kan vara värt.

Jag vill nu göra en jämförelse med alpvärlden, som jag regelbundet har besökt i mer än 40 år och också har arbetat i. Jag kan nämna att i Val Gardena finns ingen arbetslöshet. Hade inte turismen funnits i många av dessa avlägsna alpdalar, så hade det kanske på sin höjd bara varit betande alpkor på dessa platser.

Det finns få näringar som skapar så mycket arbetstillfällen som just turism.

Det ska naturligtvis också nämnas att det är ett mycket stort värde för oss som lever och verkar i Skåne nordost, att få möjligheten till att på ett enkelt sätt tillgodose våra soliga resor till Spanien med flyg från Kristianstad Airport.

Ett förslag nu och en vädjan från min sida är, att flygplatsstyrelsen snabbt omprövar sin felbedömning och tar en ny kontakt med Ryanair, gärna tillsammans med Skåne Nordost, angående en ny snabb uppgörelse. Detta kan givetvis vidareutvecklas med ytterligare flyglinjer från andra delar av Europa.Kristianstad Airport med sin kostnadsbild för operatörerna skulle mycket väl kunna utvecklas till lågprisbolagens "Mecka" i södra Sverige med sitt stora upptagningsområde i vår närhet. Affärer skapar affärer, med andra ord skrivs kontrakt med Ryanair står antagligen snart andra lågprisflygbolag i kö till andra destinationer.

Vilken potential skulle detta inte kunna skapa, när även flygbolagen börjar med samma prissättning på långdistanserna. Följden av detta är en mycket stor ökad tillväxt i besöksnäringen med många fler arbetstillfällen i Skåne nordost och hela södra Sverige.