Avtalet splittrar styrelsen

Kristianstad Artikeln publicerades

Det uteblivna avtalet mellan Ryanair och Kristianstad Airport skapar splittring bland flygplatsens ägare. Kristianstadsbladet frågade ledamöterna i flygplatsstyrelsen om hur de ser på den nuvarande situationen och på framtiden.

Styrelsens ordförande Sten Hermansson hoppade av på grund av turerna kring Ryanair. Han förespråkar en privatisering av flygplatsen och det är något flera ledamöter i den nuvarande styrelsen är öppna för.


Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Det viktigaste är att satsa på den trafik som det finns ett behov av. Det är min, och styrelsens också tror jag, bedömning att inrikesflyget är det starkaste. Men det hindrar inte att man till det lägger lågprisflyg och charterflyg till andra destinationer.

Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen?
– Enligt min mening ska vi behålla flygplatsen. Men jag tillhör ju oppositionen. Det är inte särskilt begåvat från Region Skånes sida att lämna ägandet om man vill göra något för nordöstra Skåne. Vi behöver ett bra näringslivs-klimat och positiv utveckling för trakten. Jag tror det är viktigt vi får in en från näringslivet som ordförande, som kan bidra till att stärka näringslivets intresse. Vi kan även tänka oss att sätta in en sådan person på vår plats.

Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Att avyttra är inte enkelt, vi äger ju inte flygplatsen eftersom den är byggd på ofri grund. Visst, går det att hitta en köpare så är det bra.

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Det förslaget som nu fanns kunde jag inte köpa. Jag sa att det ställde jag mig inte bakom.
Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Jag har inte hunnit skaffa mig en helt egen bild, men det primära, enligt vad jag hört av tidigare ordförande och av vd:n, är att ha en väl fungerande Stockholmstrafik. Men för att denna ska fungera krävs även utlandstrafik.Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen/ Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Jag vill som styrelseledamot inte uttala mig i de frågorna. Ägarbild och legal struktur är en ägarfråga.

Men du är ledamot i regionfullmäktige, en av ägarrepresentanterna och väljarna måste väl kunna veta om du har en åsikt?
– Det kan jag ha. Men det är inget som jag som ledamot i bolaget vill torgföra.

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Jag har som princip att inte återge de diskussioner som varit i styrelsen. Jag redovisar heller inte de ställningstaganden jag eller någon annan i styrelsen gjorde. Jag menar att man inte ska återge innehållet i de kommersiella bedömningar som det är frågan om. Hade man ansett att detta skulle varit av allmänt intresse skulle våra styrelsemöten vara offentliga.
Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Inrikes. Det viktigaste är fler och billigare resor till Stockholm. Hur detta ska gå till, det är det som är styrelsens bryderi: vilka bolag kan köra och vilka resenärer kan åka? Och vilka kommer först? Det är svårt för oss att locka flygbolag när vi inte kan garantera resenärer.

Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen?
– Som ägare tycker vi att flygplatsen är viktig för regionen och dess utveckling. Det var vi tydliga med på bolagstämman.

Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Jag är positiv till att diskutera sådana lösningar. Egentligen tycker jag att vi borde samverka så att det offentliga går in med stöd samtidigt som vi ställer krav på näringslivet, som säger att det är viktigt att ha en flygplats. Näringslivet måste gå från ord till handling.

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Jag har inte värderat Ryanair specifikt. Det jag har värderat är en lösning för att få mer flygtrafik. Jag var i grunden positiv till Ryanairsamarbetet. Men när Region Skåne inte var med hade vi inte en enig styrelse och då kunde vi inte ta beslutet.
Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Det är inte antingen eller. Det vi hade på gång med Ryanair borde ha genomförts. Som det är nu har vi bara inrikes resor och resandeantalet bär inte upp när Skyways är det enda bolaget. Nu gick inte Ryanair igenom och vi är tillbaks på ruta ett. Men krutröken får lägga sig nu, sen tar vi nästa steg. Både internationell och inrikes trafik är nödvändigt för flygplatsen.

Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen?
– Absolut, vi har som alla andra insett att vi behöver en flygplats. Något annat har aldrig diskuterats.

Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Det är ingenting som jag har några synpunkter på. Det viktiga är bra förbindelser till Stockholm och utlandet. Vem som driver flygplatsen spelar mindre roll..

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Det var aldrig någon omröstning, vi var alla överens om att styrelsen inte kunde enas skulle det inte bli något. Jag hade mejlat ordföranden och gett honom mitt stöd till samarbete. Men Kristianstad kommun kunde inte köra över den näst största ägaren, Region Skåne, som var emot.
Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Det viktigaste är att få en breddad verksamhet och inte bara luta sig mot inrikesflyget. Det är inte hållbart över tiden med ökad konkurrens från snabbtåg. Man kan aldrig ta bort Stockholmslinjen men den har mindre betydelse.

Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen?
– Region Skåne kanske ska dra sig ur och nu ska man skriva om avtalet. Då kommer frågan upp till diskussion och hur det slutar beror på flygplatsens fortsatta utveckling. Vi äger 2 procent och det innebär att vi tillför 200 000 kronor om året. Det är ingen större insats för Östra Göinge kommun.

Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Kan man hitta en bra lösning är det en väg jag är öppen för.

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Det blev aldrig någon omröstning. Jag är inte så tvärsäker på att samarbetet med Ryanair var olagligt och jag misstänker att de uppträder så mot alla flygplatser. En av principerna bakom Ryanair är att med sin närvaro skapa extra inkomster omkring sig som kan motivera att man får tillbaka pengar i form av marknadsföringsbidrag.
Vad är det viktigaste för flygplatsen: utrikes- eller inrikestrafik?
– Viktigast är inrikestrafiken. Framförallt är Stockholm ett viktigt resmål men utrikestrafiken har betydelse eftersom den gör flygplatsen bärkraftigare. Ju fler flygplan som landar och startar, oavsett var de ska ta vägen, förbättrar läget.

Är den ägare du representerar fortfarande intresserad av att engagera sig i flygplatsen?
– För närvarande finns det ingen diskussion om att avhända sig det lilla ägandet vi har men jag tror inte heller att det finns intresse av att utöka det. Vi äger fem procent och det innebär att vi tillför 500 000 kronor om året.

Hur ser du på en eventuell privatisering?
– Jag tror att en väg som man skulle kunna tänka sig och fundera på är att överlåta driften av flygplatsen till ett privat företag. Det smartaste är nog att bibehålla ägandet men att arrendera ut driften..

Hur röstade du angående samarbetet med Ryanair?
– Vi röstade inte om det. Vi blev inledningsvis ganska på det klara med att vi kommer inte att få en enighet och det blev ingen diskussion vidare och det är ju ointressant i dag.