Opinion

På spåret mot en annan region?

Opinion

Artikeln publicerades 26 januari 2010.Genomförandeavtalet om pågatågstrafik i nordöstra Skåne och södra Småland, som undertecknades i Hässleholm i går, är välkommet. Infrastrukturen i vår del av Skåne är beklagansvärt eftersatt. Det krävs stora satsningar för att nivån ska bli acceptabel. Med bättre vägar och järnvägar, med bättre kommunikationer, gynnas såväl näringslivet som invånarna. Konkurrenskraften stärks, pendlingsmöjligheterna förbättras.

Det är långt kvar innan förhållandena i nordöstra Skåne blir lika bra som i sydvästra, men inriktningen är, tack och lov, rätt.

I den bästa av världar skulle pågatågen också kunna få symbolisera bildandet av en storregion i södra Götaland. Men så mycket är det i dag inte realistiskt att våga hoppas på; regionledningen i Skåne har ju tydligt sagt ifrån om att man är sig själv nock.Lika viktig för balanseni Skåne som en väl utbyggd spårtrafik är flygplatsen i Everöd, Kristianstad Airport. Det tycks dessvärre inte Region Skåne anse. Heller.

Eller hur ska man annars tolka det faktum att det var regionens representanter i det kommunala bolagets styrelse som sa nej till avtalet med Ryanair?

Av gårdagens Kb framgick att styrelserepresentanterna för de inblandade fyra ägarkommunerna inte såg på avtalet på samma sätt som regionen. Risken att avtalet skulle strida mot EU:s konkurrensregler var alltså inte så uppenbart som det hittills har framställts som.

Förhoppningsvis får allmänheten å det snaraste veta innebörden av det avtalsutkast som har diskuterats. Hur ska annars styrelsens arbete kunna utvärderas?

Av regionrepresentanten Thomas Håkanssons (M) uttalande framgår dessvärre att åtminstone inte han har något intresse av att kommunicera med allmänheten. Det kan ju, bevars, finnas risk för granskning.

Han vägrar svara på frågor om hur han har ställt sig till avtalet med Ryanair.

Och även om han har åsikter om flygplatsen och dess framtid så vill han inte dela dem med väljarna.

Håkanssons syn på offentlighet och sekretess är märklig. Offentligt ägda bolag har rätt att skydda sina affärsintressen, men hur politikerna i styrelsen har resonerat är inget affärsintresse. Det är en demokratifråga.En annan frågasom inställer sig är varför styrelsen inte gick till omröstning. Om det nu bara var regionens representanter som var tveksamma, och övriga positiva, så fanns det all anledning för dåvarande ordföranden Sten Hermansson (FP) att få klara papper på hur ägarna ställer sig. Det är regionalpolitiskt viktigt.

Hermansson ansåg ju också att frågan om ett avtal med Ryanair var så väsentlig för flygplatsens framtid att han när det inte blev av bestämde sig för att lämna bolaget.Som regionen nuagerar finns det mycket som talar för att gamla Kristianstads län ska börja fundera kring möjligheten att avbryta samarbetet med sydväst.

Som regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M) så riktigt har påpekat så behövs ju inget formellt samboskap, det räcker med samarbeten över länsgränserna; om administration, om vård – och om pågatåg.