Opinion

Skadlig Saabsolidaritet

Opinion Artikeln publicerades

Saab är räddat. Åtminstone för stunden. Men hur företaget i förlängningen ska lyckas vända utvecklingen och göra sina bilar mer attraktiva för köparna är fortfarande oklart.

Den nye ägaren, holländska Spyker har aldrig gått med vinst under de tio år företaget har funnits. Saabs personbilstillverkning var nedläggningshotad redan 1978, berättade Scanias vd Leif Östling i Ekot i går. Konkurrensen i bilbranschen är stenhård.

Så man får hoppas att de som tror att det är möjligt att producera bilar i Trollhättan, och som förhoppningsvis baserar sina bedömningar på mer än bara passion och kärlek till ett varumärke, vet vad de gör.Från en del entusiastiska håll hörs kommentarer om att svenskarna kan vara med och rädda Saab, bara de väljer en Saab som sin nästa bil. I bakgrunden finns en föreställning om att den som köper närproducerat hjälper till att rädda arbetstillfällen.

Så är det inte.

Detta vittnade Fiatchefen Sergio Marchionne om häromdagen under en paneldebatt i Stockholm om bilindustrins framtid. Han lyfte då bland annat fram den starka nationalismen som en förklaring till branschens kris. De nationella intressena med bilfabrikskramande politiker som vill bevara arbetstillfällen har inneburit att för många bilar har producerats och att nödvändig strukturomvandling inte har blivit av.I andra branscherär Fiatchefens resonemang för länge sedan sanning.

Att av nationella intressen bortse från en varas kvaliteter leder till stagnation. Om konkurrensen sätts ur spel – på grund av handelshinder, köpbojkott av importerade varor eller vad det nu vara månde – drivs priserna upp. Det gör i sin tur att lokala företag blir ännu mer lokalt inriktade, de bygger en kostnadsmassa som gör att de inte längre klarar av att konkurrera internationellt.

Och så är det ju bekvämare att veta att man har kunder, trots att man inte effektiviserar sin verksamhet. I förlängningen får konsumenterna mindre för sina pengar, välståndet krymper. Arbetstillfällena räddas av konstgjord andning. Till allas förfång.

Den som jämför genomreglerade marknader – som de i gamla Östeuropa – med länder som bejakar frihandel behöver inte fundera länge kring vad som är bäst för samhället. Det är genom att producera det man är bäst på som man får resurser att importera det man behöver.

Saabbilar ska inte köpas enbart av solidariska eller nostalgiska skäl utan därför att de tilltalar kunden, av ena eller andra orsaken. Först då stimuleras Saab till att ständigt förbättra sig och bli livskraftigt – och får möjlighet att fortsätta bygga bilar i Trollhättan.