Hästgödsel blir biogas

Kristianstad Artikeln publicerades

Hästkrafter är ingen nyhet. Men nu vill Flinga AB utveckla mer kraft från det hästar lämnar efter sig. Företaget har utvecklat en metod för att omvanda hästgödsel till biogas.

Hästskitkrafter? Ja, på sitt sätt. Flinga Biogas har gjort en metod för rötning av torrt material.

– I princip allt som innehåller kol kan rötas och biogas utvinnas, säger Fredrik Lundberg, som står bakom Flinga Biogas AB.

Eftersom allt organiskt material innehåller kol, innebär det att allt sådant kan komma ifråga. Men det gäller att få ut effekt ur det också. Därför har han i nuläget tittat på möjligheterna för gödsel från hästar, får och andra djur.
– Det finns rätt många hästar i Sverige, inte minst i Skåne. Och det har varit ett problem för bland annat ridhus med vad de ska göra med lämningarna, säger han.

Bara i Sverige rör det sig om en över två miljoner ton. Uppemot en sjättedel av gödslet finns i Skåne.

En stor anläggning av den modell han utvecklat hemma på gården utanför Tollarp förbrukar omkring 300 ton om året. Men då ger den också biogas motsvarande 300 megawattimmar.

– Det motsvarar uppvärmningen av 10-15 villor, säger han.
Fredrik Lundberg är civilingenjör i elektroteknik och jobbade i flera år som konsult för Sigma. Han har också jobbat för Haldex i Landskrona, som gör fyrhjulsdrivna system till bilar.

Men 2000 köpte han skogsgården utanför Tollarp, hoppade av ekorrhjulet och startade sin egen lilla firma som bland annat datakonsult.

– 2007 såg jag en intressant artikel om torrötning och tänkte på hur man kunde vidareutveckla det. Det är dessutom helt rätt tid att göra detta nu, i miljödebatten. Sedan har jag turen att bo i rätt kommun, Kristianstad, där man redan satsat mycket på biogas och gett mig mycket moraliskt stöd.

Hans innovation består av ett containersystem, där torrsubstans kan tippas. Torrmassan bryts ner i containern, lakvatten skickas över till en intilliggande tank där mikoorganismer utvecklar metangas.

– Gasen blir väldigt ren, och dessutom är den inte komprimerad, för att minska risken för olyckor.

Gasen kan sedan brännas, för att dels värma vattenelement, dels driva en generator. På det viset kan både värme och el utvinnas.
Anläggningarna är mest tänkta till hästgårdar och lantbruk. En komplett anläggning kostar i nuläget runt 1,2 miljoner kronor.

– Men eftersom payoff- tiden är 5–7 år är det en del som är intresserade. Och framöver siktar jag på att kunna sälja i Beneluxländerna, en marknad med väldigt många hästar, lite plats och mycket gödsel att ta vara på. Där det bli ett stort intresse.