Opinion

Någon måste göra det

Opinion Artikeln publicerades

Det är svårt att bli riktigt klok på hur regionledningen tänker ifråga om Kristianstad Airport. Flygplatsen går uselt. Passagerarsiffrorna har rasat till en nivå ingen trodde var möjlig för bara ett par år sedan.

En förklaring är att det finns både bättre och billigare alternativ. Det är inte mer än en timmes körning till Kallinge där avgångarna är mångdubbelt fler och priset långtifrån lika högt. Om man inte väljer att i stället flyga från Sturup. Eller ta tåget. Om det går.

När Region Skåne nu vill lämna ägandet av flygplatsen i Kristianstad från 2011 gör man det av två skäl, verkar det som.

Man har för det första fått Ängelholms flygplats "på halsen", sedan Luftfartsverket beslutat sig för att inte längre driva den och anser numera att Kastrup är ett intresse för regionen. För det andra anser man att man på grund av EU:s konkurrensregler är en olämplig flygplatsägare, meddelade regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M) i Kb i lördags.Regionen måstelaga efter läge och ägande är självklart ingen förutsättning för nödvändigt stöd, även om man inte ska underskatta signaleffekten av hur regionen agerar i nordöstra Skåne.

Men det framstår som något yrvaket att regionen planerar att gå in med stöd till utvecklingen av Kastrup, enligt den modell som används i Norrköping, när man alldeles nyligen har sagt nej till insatser för att stärka Kristianstad. Om det är ägarna eller den verkställande ledningen som inte har full kontroll på hur man ska göra för att lyfta verksamheten är oklart, men ansvaret borde fördelas lika.

Än så länge har flygplatsen i nordöstra Skåne en viktig funktion att spela för regionens tillväxt och utveckling. Med tiden, och särskilt när höghastighetsbanan kommer till staden, lär flygplatsen bli alltmer överflödig. Åtminstone om dess verksamhet inte förändras radikalt. Det har blivit allt vanligare att låta småflygplatserna få en matarfunktion till ett större nätverk av charterlinjer. I december går turerna från Kallinge till Egypten.

Här står Kristianstad än så länge utanför. Passivt. Förbisprunget.Den akuta frågan för Kristianstads flygplats är hur man ska få näringslivet att engagera sig. Om Region Skåne väljer att frånträda sitt ägande på 40 procent vore det en rimlig andel för Handelsföreningen, Handelskammaren, Företagarna med flera att överta. Det är märkligt att striden mot Skyways monopol på Gotland, som resulterade i startandet av Sverigeflyg AB 2001, inte har spritt sig till Kristianstad, så som till Blekinge, Ängelholm, Sundsvall, Kalmar …

En ensam aktör på en marknad, som Skyways på Kristianstad Airport, tar sällan hänsyn till kundernas önskemål. Detta leder till högre priser och sämre flygtider. Som i sin tur gör att de potentiella passagerarna söker sig någon annanstans. Den nedåtgående spiralen får fart av bristen på konkurrens.

De lokala utmanarna kopplade till Sverigeflyg, numera Lokalflyg Sverige AB, har stöd från det lokala näringslivet. I Ängelholm ökade Kullaflyg tack vare detta sin andel av marknaden med 5 procent under lågkonjunkturens 2009.

Regionens roll borde inte enbart vara att hålla fast vid flygplatsen i Kristianstad utan också att vara pådrivande för ett utökat samarbete med näringslivet. Någon måste ju göra det.