Fria ord

Rekordstor förstagångsväljarkår bör få god info

Fria ord

Artikeln publicerades 5 mars 2010.Öppet brev till Kristianstads gymnasieskolor. Det pågår för närvarande en debatt om huruvida de politiska partiernas ungdomsförbund ska få kampanja på landets gymnasieskolor.

Denna fråga har under veckan blivit aktuell i Kristianstad med anledning av att Österänggymnasiet valt att neka de politiska ungdomsförbunden att kampanja.

Enligt en överenskommelse mellan kommunens sex gymnasieskolor kommer nämligen varje parti enbart att få kampanja en gång per skola och år. Aldrig tidigare har man begränsat de politiska ungdomsförbundens möjlighet till att opinionsbilda på detta sätt. Som huvudskäl till begränsningen säger rektorn på Österänggymnasiet, Mattias Olsson, att de inte har möjlighet att ta emot hur många organisationer som helst.Den svenska läroplanen är tydlig med att det i skolans viktiga demokratiuppdrag ingår att samarbeta med omvärlden. Skolverket har särskilt pekat ut de politiska ungdomsförbunden som viktiga. Justitieombudsmannen har dessutom varit tydlig med vad som faktiskt krävs för att neka ungdomsförbunden kampanjtillstånd.

Frågan vi därför ställer är: Ska vi värna demokrati, delaktighet och öppenhet eller ska vi böja oss för extremismen och stänga det demokratiska samtalet mellan ungdomar och politiska partier?

Tillsammans genomför de politiska ungdomsförbunden vars partier finns representerade i rikdagen hundratusentals kampanjer och samtal varje år för att inte tala om den rekrytering som därmed också sker till partierna och i det långa loppet våra beslutande församlingar.

Vi tillhör olika politiska partier inför höstens viktiga val, men vi är alla överens om att samtalen på skolorna är en viktig del av den svenska demokratin och i arbetet med att engagera våra unga medborgare.Vår roll är att engagera unga människor inom ramarna för vårt politiska system. Detta borde gymnasieskolorna gilla, och inte som nu bortse ifrån. Det handlar dock för oss inte bara om att diskutera demokrati och politiska uppfattningar, våra kampanjer är också vår viktigaste väg till medlemsvärvning.

Konsekvensen av att begränsa möjligheten till skolkampanjer är kort sagt att det stryper vägarna till nya och yngre medlemmar i de politiska partierna i Sverige.

Det innebär ett stort demokratiskt underskott av unga kandidater till och företrädare i våra politiska församlingar. En begränsning av kampanjer på skolorna kommer enbart gynna de odemokratiska krafterna. Det kommer att lämna extremisternas propaganda oemotsagd.

Med detta brev vädjar vi om mod att försvara demokratin. Vi har förståelse för att rektorer och lärare oroar sig för odemokratiska krafter som stör ordningen, men vi kan inte på grund av rädsla för värderingar som vi avskyr tysta de värderingar som vi håller högst. Det är inte möjligt att stärka demokratin i samhället genom att försvaga dess funktion.

Ompröva ert beslut och öppna upp skolorna för oss politiska ungdomsförbund och låt den rekordstora andelen förstagångsväljare i Kristianstad få bilda sig en rättvis uppfattning inför höstens val!

Erica Buneck, ordförande Moderata ungdomsförbundet Kristianstad

Andreas Kjellander, ordförande Socialdemokratiska ungdomsförbundet Skåne

Hanna Håkansson, ordförande Liberala Ungdomsförbundet Skåne

Hampus Algotsson, språkrör Grön Ungdom Skåne