Flygplatsen bröt mot lagen

Kristianstad Artikeln publicerades

Flygplatsen tvingas göra om en upphandling av säkerhetssystem. Domstolen ansåg att kraven i förfrågan ensidigt gynnade en leverantör.

När Kristianstads Airport AB skulle köpa in nytt säkerhetssystem vanns upphandlingen av Niscayah. Det var också just deras system och deras märke som angavs i underlaget när det gällde exempelvis passerkontrollsystem.

Det fick Levins Elektriska i Hässleholm att reagera och anmäla upphandlingen till Länsrätten, som numera heter Förvaltningsdomstolen.

Levins krävde överprövning och ansåg att upphandlingen borde göras om. Bland annat för att flygplatsen angett att elmaterial ska vara "av välkända väletablerade fabrikat på svenska marknaden", vilket riskerar fördyringar och stänger ute internationella aktörer.
Men också för att ett enda fabrikat och märke beskrivs och att detta leder till gynnande av just anbudsvinnaren.

– Niscayah är tillverkare av det föreskrivna systemet och alla övriga anbudsgivare är tvingade att köpa detta. Levins offererade pris för Niscayahs system motsvarar 75 procent av priset på huvudanbudet, förklarar elfirman från Hässleholm till domstolen.
Flygplatsen hävdade däremot att Levins lämnat pris på anbud som inte motsvarar kraven, och att de valde "väletablerat på svenska marknaden" för att kunna säkra skötsel och underhåll. De medger att de kanske gjorde ett litet fel när de inte skrev "likvärdigt" om kravspecifikationen istället för att bara namnge ett system, men anser att det är bättre att beskriva ett system än att räkna upp ett antal funktioner.

Och eftersom de redan skrivit kontrakt med Niscayaha kan de drabbas av stor ekonomisk skada.

Det var inget argument som bet på Förvaltningsdomstolen. Där uppges att beskrivningen var sådan att just en leverantör hade en konkurrensfördel, och därmed har flygplatsen brutit mot kravet om likabehanding av leverantörer. Därmed har Kristianstad Airport brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingen ska göras om.