Fortsatt kamp för skoltillträde

Kristianstad

Beslutet att begränsa de politiska partiernas "fria" kampanjande på gymnasieskolor i Kristianstad står fast. Men företrädare för partierna ger inte upp.

Artikeln publicerades 21 april 2010.Moderata ungdomsförbundet (Muf) i Kristianstad reagerade i början av mars starkt på att gymnasieskolornas rektorer hade träffat en principöverenskommelse om att begränsa de aktiviteter som partiorganisationer själva arrangerar på gymnasieskolorna till endast en gång per skola och år.
Tillsammans med företrädare för andra partiers ungdomsförbund i Skåne skrev Muf:s ordförande Erika Buneck ett öppet brev där gymnasieskolornas rektorer uppmanades att ompröva beslutet.

Men beslutet står fast, förklarar skolchefen för Kristianstads gymnasieskolor Tomas Ringberg.

– Det blir ett bokbord per år och skola för varje organisation. Men det ska ske på den enskilde skolans villkor. Därför kommer det att se olika ut.

– Någon skola samlar det till en vecka, medan en annan sprider ut dem under en tid.
Tomas Ringberg betonar dock att partiorganisationer utöver sina egna arrangemang kommer att bjudas in till skolorna, i den omfattning och under de former som skolorna bestämmer.

– Det sker då inom ramen för den planerade pedagogiska verksamheten. Det ska alltså in i undervisningen, med lärarna involverade, säger Tomas Ringberg.

– I stället för att någon bara står och delar ut information så ska åsikter brytas mot varandra. Det är så man blir klokare.
Erika Buneck är besviken.

– Det är jättetråkigt att man stänger ute oss på det här sättet, säger hon. Om vi endast blir inbjudna vid specifika tillfällen så kan vi inte prata med eleverna på samma sätt.

Men hon ger inte upp. Under ett snabbt samtal med fullmäktigeledamoten Helena Smith (S) bestäms att de unga politikerna ska försöka få tillstånd ett möte med gymnasieskolans rektorer.

– Vi ska samla representanter för så många partier som möjligt för att få rektorerna att ändra sig, säger Erika Buneck.