Efterlängtad tunnel i Sösdala tar form

Hässleholm

I mitten av juni ska gång- och cykeltunneln föras på plats under stambanan i Sösdala. Det ska ske samtidigt som Banverket stoppar all järnvägstrafik i samband med arbetet med perrongerna.

Artikeln publicerades 21 april 2010.Tunneln byggs vid sidan av järnvägen för att sedan kunna lanseras in med hjälp av hydraulkraft. Bottenplattan är färdiggjuten och ligger i det utgrävda hålet.

Gunnar Andersson och Kurt Sköld betraktar tunnelgrävandet i Sösdala som är ännu ett steg mot tågstoppen på orten.

– Det har vi tjatat om sedan de lade ned trafiken. Vi har blivit lovade och lurade vid lika många tillfällen. Äntligen, det blir ett jäkla lyft för orten, säger Kurt Sköld.

– Nu är det väl ändå definitivt, säger Gunnar Andersson.