FP vill ha storregion 2015

Kristianstad Artikeln publicerades

2015 vill Folkpartiet se en storregion mellan Skåne, Blekinge och Kronobergs län, men får bara helhjärtat stöd av Kristdemokraterna. De andra allianspartierna är mer avvaktande.

När allt fler pendlar allt längre vill Folkpartiet att länsindelningen ska anpassas. Sjukhusen har inte heller tillräckligt stora upptagningsområden. Regionpolitikerna vill få mer kraft bakom orden i relation till regering och riksdag. Därför driver Folkpartiet på för att en sydsvensk storregion mellan Skåne, Blekinge och Kronobergs län ska skapas.

– Vi har flera gränsregioner där mängder av människor pendlar. Gränserna blir onaturliga. Vi klarar inte hela vår universitetssjukhusvård i Skåne på 1,2 miljoner invånare. Det krävs 1,6 till 1,7 miljoner invånare, säger Gilbert Tribo, regionråd och gruppledare för Folkpartiet i Region Skåne.

På samma sätt resonerar Folkpartiets gruppledare i Blekinge, Nils-Ingmar Thorell. Många pendlar till högskolan i Kristianstad när de utbildar sig till lärare. E 22 binder samman länen. Många godstransporter via hamnarna i Blekinge går vidare på lastbil genom Kronoberg och Skåne. Sjukhusen är för små för att vårdpersonalen ska få den träning och specialisering som krävs.

Därför tycker han att det är naturligt att just Blekinge, Kronoberg och Skåne skulle samarbeta. I dag finns redan samarbeten inom exempelvis kollektivtrafiken i det gemensamma bolaget Öresundståg, men det räcker inte anser de. Nils-Ingmar Thorell ser det som naturligt att skapa ett gemensamt länstrafikbolag.

– Det finns en mängd samarbeten i dag, men de sker informellt. Det är viktigt att kunna utkräva tydligt politiskt ansvar, säger Gilbert Tribo.

Han hoppas att regionfullmäktige i Skåne ska fatta beslut om att slå ihop länen redan i höst, efter valet. Då kan företrädare för länen börja diskutera frågor som hur hög landstingsskatten ska vara, hur ansvaret ska delas mellan en ny region och kommunerna och om kollektivtrafiken ska drivas i ett bolag eller som förvaltning, samtidigt som de inväntar en ny utredning om hur länsstyrelserna ska organiseras som kommer 2012.

2015 hoppas Folkpartiet att medborgarna i Skåne, Blekinge och Kronoberg kan välja ett nytt, gemensamt regionparlament.

– Det viktigaste är att vi får en bättre body mot statsmakterna. I det Europa som växer fram blir regionerna viktigare, säger Nils-Ingmar Thorell.

Samtidigt hävdar kritiker att det kan vara svårt att bygga ihop en stor region av tre län med olika utbildningsnivåer, olika karaktär på arbetsmarknaden och med stora avstånd.

– Regionförstoring är ingen quick fix. Det har varit svårt att bygga ihop Skåne, men vi menar att det är viktigt med ett tydligt ställningstagande, säger Gilbert Tribo.