Ta ifrån polisen vapenlicenshanteringen

Ledare Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

Polisen har blivit allt mer aktivistisk i hanteringen.

Antalet som ger sig ut på älgjakt blir färre för varje år. Man kan fråga sig hur många som får stanna hemma på grund av att de inte fått något vapentillstånd från polisen.

För samtidigt som kriminella kan införskaffa illegala vapen på några timmar – som bland annat Expressens uppmärksammade granskning för några år sedan visade – får den som nyss tagit jägarexamen i många delar av landet vänta fem månader på polisens handläggning. Olagligt enligt förvaltningslagen, och kritiserat av JO upprepade gånger, utan effekt.

Risken för att vapenlicensen nekas på godtyckliga eller felaktiga grunder, och att felet inte rättas till förrän det tas till domstol, har också stigit kraftigt de senaste åren. Polisen ägnar sig nämligen åt en omfattande aktivism i tillståndsgivningen. Trots att det är Naturvårdsverket som har föreskriftsrätt i frågan om vilka vapen som är lämpliga för jakt tar sig polisen ofta friheten att neka licens med hänvisningar till regler som inte finns. Det har till exempel skett ett antal gånger i fråga om älgstudsaren Tikka T3x TAC A1, godkänd av Naturvårdsverket, men som polisen vidhåller inte är lämpligt som jaktvapen.

2014 förlorade polisen ett rättsfall gällande det halvautomatiska geväret AR-15, men har trots det drivit 15 mål om nekat tillstånd för samma vapen. 2016 uppmärksammades att polisen i flera fall nekat vapenlicens med hänvisning till ett förslag från EU-kommissionen – det vill säga en lag som ännu inte finns (Svensk Jakt 18/3 -16).

På det sättet går det att fortsätta. Det var därför extra oroande att Naturvårdsverket i slutet av augusti föreslog att föreskriftsrätten skulle överföras till polisen. Naturvårdsverket har visserligen fått hård kritik för sitt förslag till nya föreskrifter, som varit ute på remiss under hösten.

Men med tanke på polisens agerande de senaste åren vore utökad befogenhet ett dråpslag mot rättssäkerheten i vapenfrågorna, och ett belönande av aktivismen. Det enda logiska vore tvärtom att ta ifrån polisen tillståndsgivningen, och ge den till en annan myndighet. Bara då finns chansen att återställa jägarnas och sportskyttarnas förtroende för ett system som havererat.