Bo Pellnäs

Bara Stockholm kan försvaras

Bo Pellnäs Artikeln publicerades

Åklagare Thomas Lindstrand berättade häromdagen att han hade vänt sig till Säpo för att få veta om överbefälhavaren Sverker Göranssons uppgift, att Sverige kan försvara sig en vecka mot ett begränsat anfall, var ett brott mot sekretessen och ett hot mot rikets säkerhet.

Upprördheten blev stor inom regeringen över ÖB:s uttalande. Där var man redan irriterad över hans framträdande i Almedalen i juli 2012. Det är mot den bakgrunden man bör bedöma åklagarens offentliggörande av sina kontakter.

Ville han bara visa öppenhet gentemot en frågande journalist? Då kan man undra varför denne journalist ville veta om ÖB var en säkerhetsrisk, och om frågan hade varit i säck innan den kom i påse. Det är märkligt att en åklagare går ut offentligt i en politiskt så känslig fråga innan han har fått in ett underlag och gjort en egen värdering.

Själva sakfrågan är ganskaenkel att besvara. Överbefälhavaren har sagt det som länge stått klart för var och en som vet något om försvaret. I dagsläget har armén inga organiserade krigsförband utom det som tjänstgör i Afghanistan. Från och med år 2014 skall uppsättandet av förband påbörjas för att var klart år 2019, det vill säga först om fem sex år. Då skall armén enligt högst offentliga uppgifter bestå av sju bataljoner, varav fyra utrustade med stridfordon 90 och förstärkta med stridvagnar. Tre bataljoner skall vara ”manöverbataljoner”, vilket i klartext betyder att de klarar av ett uppdrag som det i Afghanistan men har en högst begränsad stridsförmåga. Två brigadstaber skall organiseras. Vi har totalt 24 artilleripjäser, som alla finns i Boden. Flygvapnet skall reduceras från nuvarande 100 Jas-plan till 60 (förutsatt att Schweiz köper 22 plan). Marinen har fyra ubåtar och ett antal korvetter som saknar luftvärn.

    Styrkan räcker för insats i ett enda område. Nu sägs det att den kan användas antingen i Stockholm, på Gotland eller i övre Norrland. Men sanningen är bistrare än så. Den som vill försvara ett område med enbart två brigader måste se till att vara på plats före angriparen. Det är därför högst osannolikt att man skulle våga avdela något förband till någon annan plats än Stockholmsområdet, som är helt vitalt för vår fortsatta existens som en självständig nation.

    Vad ÖB aldrig berördevar däremot de verkligt hemliga uppgifterna. Hur mycket ammunition har vi? Hur många jaktrobotar finns det till våra Jas-flygplan? Hur många skadade klarar vi av att ta omhand, primäroperera och transportera till de fasta sjukhusen?

    Jag tror tyvärr att regeringen skall vara tacksam över att fakta kring vår materiella beredskap inte läggs i öppen dager. Det ÖB sagt kan var och en hämta från helt öppna källor med en tämligen blygsam arbetsinsats och därför kan man verkligen undra varför åklagaren går ut offentligt och berättar om sina bekymmer.

    För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

    Bo Pellnäs är säkerhetspolitisk kommentator.