Bromölla kan bli den nya slutstationen

Bromölla

2013 är det tänkt att Skånetrafikens Pågatåg ska trafikera sträckan Helsingborg–Bromölla. Planer finns även på att låta dem fortsätta in i Blekinge. Men det kan Blekingetrafiken sätta stopp för när de nu föreslår att Bromölla blir ändstation.

Artikeln publicerades 15 mars 2011.

– Blekingetrafiken har tagit fram ett förslag till en ny infrastruktur- och marknadsplan för 2012–2014 där de föreslår att Pågatågen ska gå fram till Bromölla. Därifrån får de som pendlar sedan ta buss, säger Mats Persson (FP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

Han har yttrat sig över förslaget som är ute på remiss och bjuder nu in representanter för Blekingetrafikens styrelse och Mats Johansson (S), regionråd i Blekinge, till ett samtal innan ett beslut ska tas av politikerna i Region Blekinge.

Vidare med buss

I planen föreslår Blekingetrafiken att resenärer som kommer från Skåne med Pågatågen får fortsätta vidare till Sölvesborg och Karlshamn med buss.

– Det är en kostnadsfråga som Blekingetrafiken inte är beredd att ta, vilket jag är djupt kritisk mot. Hela poängen med att knyta ihop Blekinge och Skåne för ökade pendlingsmöjligheter går förlorat i och med detta, säger Mats Persson.

– Risken är att människor då inte vill pendla. Att de tar bilen i stället eftersom det är meckigt att byta till buss, fortsätter han.

Han menar att det går emot ett beslut som kollektivtrafikbranschen kommit överens om som innebär en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020.

Beslut i vår

– I Skåne vill vi nå detta mål medan målsättningen i Blekinge enligt den föreslagna planen endast är en ökning med hälften, säger Mats Persson.

Mats Johansson, regionråd i Blekinge, vill inte kommentera förslaget förrän beslut tas senare i vår.