Bromölla kan inte hjälpa Sölvesborg

Kostnaden för socialbidragen har aldrig förr varit så stor i Sölvesborg som nu. För att hjälpa dem som har bidrag och står längst bort från arbetsmarknaden ber Sölvesborg Bromölla om hjälp. Men Bromölla kommun kan inte ställa upp.

Bromölla
I Sölvesborg har antalet socialbidragstagarna ökat. Prognosen för året är en kostnad på 13 miljoner kronor, vilket om situationen håller i sig är en ökning på nästan tre miljoner från föregående år. I bokslutet för 2008 var samma siffra nästan 8,5 miljoner.

Sölvesborgs kommun har i dag samverkan med Bromölla kommun som upplåter vissa platser till ungdomar på Bromöllabryggan. För att hjälpa en annan arbetslöshetsgrupp, som i dag står längst från arbetsmarknaden och är beroende av socialbidrag, har kommunen gjort en förfrågan till Bromölla om att få använda 20 platser på Bromöllabryggan.

På Bromöllabryggan får arbetslösa och sjukskrivna praktik som innebär att de utför jobb inom den kommunala sektorn.

– Det finns i dag omkring 1 000 arbetslösa i Sölvesborg. Vi har själva en bred verksamhet för arbetslösa, men platserna räcker inte till. För de personer som vi har lämnat en förfrågan om krävs dessutom specialkompetens som vi inte har för att öka motivationen hos de arbetslösa, säger Sölvesborgs kommundirektör Roger Zetterqvist.

Bromölla väljer att säga nej till förfrågan. Då arbetslösheten fortfarande är hög liksom antalet inskrivna på Bromöllabryggan anser de att de i första hand måste fokusera på den egna verksamheten och kommuninvånarna.

– Tiden är fel. Vi står dessutom inför en organisationsförändring och vill sätta den organisationen och är därför inte redo att utvidga med en kommun till just nu. Om behovet finns nästa år kan det vara mer lämpligt, säger Bromöllas kommunchef Gudrun Rönnertz.