Bromölla kommun tog emot fel anbud

Bromölla Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Kommunen begärde in anbud till upphandlingen om skolskjuts i Bromölla.

Anbudet de accepterade uppföljde inte alla kraven.

Nu har ärendet varit uppe i förvaltningsrätten och domen har fallit. Bromölla kommun behöver göra en ny anbudsutvärdering.

Anbuden som efterfrågades gällde två olika delområden. Upphandlingen genomfördes öppet och den som erbjöd det lägsta priset skulle få kontraktet. Problemet var att där fanns vissa punkter som var tvungna att vara ifyllda för att anbudet skulle gälla – någonting som förvaltningsrätten anser att det funnits brister i.

Det var Sölvesborgs Taxi AB som fick kontraktet och som skulle ta hand om skolskjutsen i delområde A. Bergkvarabuss AB som också lämnade in anbud hamnade på en andraplats och fick därmed inte kontraktet i delområde A. Bergkvarabuss AB ansökte då om överprövning eftersom de ansåg att Sölvesborgs Taxi AB inte uppfyllde alla de krav som skulle vara med och beskrivas i upphandlingen.

I förfrågningsunderlaget framgick att det fanns ett antal krav som skulle besvaras och ifall detta inte skedde så skulle anbudet ses som ofullständigt och förkastas. Bland annat så gällde det information om ekonomi, trafiksäkerhetskrav samt miljöplan för uppdraget.

Enligt Bromölla kommun och Sölvesborgs Taxi AB så behövde informationen inte vara inne vid själva anbudslämnandet utan först vid kontraktets start. Kommunen menar att Sölvesborgs Taxi AB:s anbud uppfyller alla ställda obligatoriska krav. Men förvaltningsrätten håller inte med utan anser att anbudet inte varit komplett och att det därmed ska förkastas.

Kommunchefen Marie Wäppling säger till Kristianstadsbladet att de inte kommer att agera i nuläget.

– Vi har förlängt avtalet med Bergkvarabuss AB så skolskjutsen är löst. Vi får se hur Sölvesborgs Taxi AB reagerar på beslutet och hur de agerar så får vi sedan utgå därifrån.

I domen står det att ärendet får avslutas "först sedan rättelse gjorts på så sätt att en ny anbudsutvärdering i upphandlingens område A gjorts, varvid den upphandlande myndigheten ska utgå ifrån att Sölvesborgs Taxi AB:s anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget".

Huruvida Sölvesborgs Taxi AB väljer att överklaga domen är i nuläget inte känt.